Betydningen af ansigts- og øjenbeskyttelse i elektriske risikomiljøer

Betydningen af ansigts- og øjenbeskyttelse i elektriske risikomiljøer

Forstå vigtigheden af korrekt hovedbeskyttelse med Klasse E og G sikkerhedshjelme i elektrisk farlige arbejdsmiljøer. Disse hjelme sikrer termisk beskyttelse, stødabsorbering og elektrisk isolering, og understreger behovet for regelmæssig vedligeholdelse og opdatering i henhold til gældende sikkerhedsstandarder for at opretholde effektiv beskyttelse.
Risikovurdering og analyse med ABB Læser Betydningen af ansigts- og øjenbeskyttelse i elektriske risikomiljøer 5 minutter Næste Vigtigheden af lag-på-lag beskyttelse i elektriske risikomiljøer

Arbejdspladser, der involverer elektrisk arbejde og potentiel fare for elektriske lysbuer, kræver nøje overvejelse af sikkerhedsudstyr, især når det kommer til hovedbeskyttelse. Klasse C-hjelme og Klasse G-hjelme er ofte anvendt i disse risikofyldte miljøer. Disse hjelme er designet til at modstå høje elektriske spændinger op til 2200 volt og beskytte mod både stød og penetration af skarpe genstande. Denne type hovedbeskyttelse er afgørende for fagfolk, der arbejder tæt på elektriske installationer.

Hvad beskytter lysbue hjelme imod?

Elektrisk lysbue hjelme er designet til at beskytte mod forskellige farer og risici, der er forbundet med en elektrisk lysbuehændelse. De primære beskyttelsesfunktioner omfatter:

 • Termisk beskyttelse: Lysbue hjelme er konstrueret til at modstå den intense varmeenergi, der genereres under en lysbue. De er fremstillet af materialer, der er flammehæmmende og kan modstå høje temperaturer i kortere perioder. Dette bidrager til at beskytte hoved og ansigt mod termiske skader som forbrændinger.

 • Splint- og slagbeskyttelse: Under en lysbuehændelse kan der opstå eksplosioner, der resulterer i udslip af materialer, splinter og flyvende genstande. Lysbue hjelme er konstrueret af hårde skalmaterialer, der er designet til at modstå slag og beskytte hovedet mod indtrængen af splinter og andre flyvende genstande.

 • Elektrisk isolering: Hjelme til elektrisk lysbuebeskyttelse er også designet med elektrisk isolerende egenskaber for at reducere risikoen for elektrisk stød under en lysbuehændelse. De bidrager til at forhindre, at elektrisk strøm passerer gennem hjelmen og til brugerens hoved.

 • Beskyttelse mod lysbuestråling: En elektrisk lysbue kan producere intenst lys og lysbuestråling, som kan være skadeligt for øjnene. Nogle lysbue hjelme er udstyret med beskyttelsesvisirer eller skærme, der kan blokere for skadelig UV-stråling og reducere blænding af øjnene.

Det er vigtigt at bemærke, at lysbue hjelme alene ikke er tilstrækkelige til at beskytte mod alle risici forbundet med en lysbuehændelse. De bør bruges sammen med andet personligt beskyttelsesudstyr (PPE) som flammehæmmende beklædning, heriblandt balaclava, halsedisse, beskyttelsesbriller m.m. for at opnå en komplet ansigts- og hovedbeskyttelse.

Hvornår skal der benyttes LYSBUE hjelme?

Lysbue hjelme skal anvendes i situationer, hvor der er risiko for eksponering for en elektrisk lysbue og potentielle farer som følge heraf. Disse hjelme er designet til at beskytte hovedet og ansigtet mod termiske skader, splinter og andet flyvende materiale, der kan opstå under en lysbuehændelse. Generelt set bør lysbue hjelme anvendes i følgende situationer:

 • Når der udføres arbejde på elektriske systemer: Hvis der er en potentiel risiko for en lysbuehændelse, når arbejde udføres på elektriske systemer som paneler, koblingsanlæg eller kontrolskabe, skal lysbue hjelme anvendes for at beskytte hovedet og ansigtet mod skader.
 • Ved udførelse af vedligeholdelse eller reparation: Når der udføres vedligeholdelses- eller reparationsarbejde på elektriske anlæg eller udstyr, hvor der er risiko for eksponering for en lysbue, skal lysbue hjelme bæres som en del af det personlige beskyttelsesudstyr.
 • Under risikovurdering: Hvis en risikovurdering af arbejdspladsen identificerer områder eller opgaver med høj risiko for lysbueeksponering, skal lysbue hjelme anvendes som en del af de sikkerhedsforanstaltninger.

Hjelme til elektrisk arbejde er klassificeret som klasse E eller klasse G. Klasse C-hjelme er ikke beregnet til brug af el-arbejdere, der arbejder med strømførende elektriske installationer.

Rutinetest og vedligeholdelse af lysbue hjelme

Korrekt vedligeholdelse af lysbue hjelme er vigtigt for at sikre, at de fortsat er i optimal tilstand og kan give den nødvendige beskyttelse. Her er nogle generelle retningslinjer for vedligeholdelse af lysbue hjelme:

 • Regelmæssig inspektion: Foretag en visuel inspektion af hjelmen før hver brug. Kontroller for synlige skader såsom revner, buler eller slitage. Hvis hjelmen er beskadiget, skal den repareres eller udskiftes, inden den bruges igen.
 • Rengøring: Rengør hjelmen med milde sæbe- og vandløsninger, der er egnet til formålet. Undgå at bruge skrappe kemikalier eller opløsningsmidler, da de kan beskadige hjelmens materialer. Tør hjelmen grundigt efter rengøring.

 • Udskiftning af beskyttelsesvisir: Hvis hjelmen er udstyret med et beskyttelsesvisir, skal dette inspiceres regelmæssigt for ridser, revner eller andre defekter. Udskift visiret, hvis det er beskadiget eller bliver sløret, da det kan påvirke synligheden og beskyttelsen.

 • Opbevaring: Opbevar hjelmen på et tørt og beskyttet sted væk fra direkte sollys, ekstreme temperaturer og kemikalier. Undgå at placere tunge genstande ovenpå hjelmen for at undgå deformation eller skader.

 • Opdateringer og godkendelser: Hold dig opdateret med producentens anbefalinger og eventuelle ændringer i standarder eller forskrifter vedrørende lysbue hjelme. Kontroller regelmæssigt, om hjelmen stadig opfylder gældende sikkerhedsstandarder og godkendelser.

 • Uddannelse og bevidsthed: Sørg for, at brugerne af lysbue hjelme er korrekt uddannede i brugen, vedligeholdelsen og inspektionen af hjelmene. Opfordre til rapportering af eventuelle problemer eller bekymringer vedrørende hjelmens tilstand.

VIGTIGT!

Lysbue hjelme har begrænset levetid og skal kasseres, før udløbsdatoen overskrides. Oplysninger om hjelmens holdbarhed kan findes indvendigt i hjelmen.

At forstå vigtigheden af høj kvalitet og korrekt anvendt ansigts- og øjenbeskyttelse i højrisikoarbejde er essentielt. Det beskytter ikke kun mod fysiske og elektriske farer, men spiller også en afgørende rolle i at opretholde en sikker arbejdsplads, hvor personale kan arbejde uden frygt for alvorlige skader.

Standarder for beskyttelseshandsker

Dyk ned i de vigtige standarder for beskyttelseshjelme og find ud af, hvordan du vælger den rigtige hjelm til dit arbejde, der kan beskytte mod alvorlige risici som elektriske lysbuer og ekstreme temperaturer.

Flammehæmmende og lysbue beskyttende

Hjelme kollektion

Vores kollektion af sikkerhedshjelme er designet til professionelle i højrisikomiljøer med risiko for elektriske lysbuer. Disse hjelme kombinerer robust beskyttelse mod termisk energi, elektrisk stød og flyvende partikler. Alle modeller er certificeret og testet for at overholde strenge sikkerhedsstandarder.

Har du brug for hjælp?

Få rådgivning fra en ekspert, der kan vejlede dig i valget af den korrekte beskyttelse til dine risikobehov. Udfyld formularen, så kontakter vi dig.