Hvad er ATPV (Arc Thermal Performance Value)?

Hvad er ATPV (Arc Thermal Performance Value)?

ATPV (Arc Thermal Performance Value) måler den maksimale lysbueenergi, som arbejdstøjet kan modstå med en maksimum 50% risiko for andengradsforbrænding. Dette udtrykt i cal/cm², bruges til at bestemme effektiviteten af beskyttelsesbeklædning i miljøer, hvor der er fare for elektriske lysbuer.

ATPV (Arc Thermal Performance Value) måler den maksimale lysbueenergi, som arbejdstøjet kan modstå med en maksimum 50% risiko for andengradsforbrænding. Dette udtrykt i cal/cm², bruges til at bestemme effektiviteten af beskyttelsesbeklædning i miljøer, hvor der er fare for elektriske lysbuer.

Testmetoder

ATPV-værdien bestemmes gennem kontrollerede laboratorietest, hvor tøjprøver udsættes for en lysbue fra en elektrisk kilde. Testene udføres i henhold til forskellige standarder som ASTM F1959, som er den almindeligt anerkendte standard for at måle lysbuebeskyttelsesevnen af materiale brugt i beskyttelsesbeklædning. Disse tests inkluderer ofte anvendelsen af en bestemt mængde energi på tøjprøver for at bestemme, ved hvilket energiniveau, tøjet stadig kan beskytte brugeren mod alvorlige forbrændinger.

Vigtigheden af ATPV i Beskyttelsesbeklædning

  1. Sikkerhedsbeslutninger: ATPV-værdien hjælper sikkerhedsledere og arbejdere med at træffe informerede beslutninger om, hvilket beskyttelsestøj der er mest passende for specifikke arbejdsopgaver og miljøer. Jo højere ATPV-værdi, jo større beskyttelse mod energiudladninger fra lysbuer.

  2. Regulationsmæssig overensstemmelse: Mange brancher, der arbejder med højspænding og elektriske installationer, kræver, at beklædningsdelene har en minimum ATPV-værdi for at opfylde lovgivningsmæssige og sikkerhedsmæssige standarder.

  3. Beskyttelsesniveau: Ved at kende ATPV-værdien for forskellige beklædningsdele kan virksomheder bedre beskytte deres ansatte mod de specifikke farer, de står over for i deres daglige arbejde.

Forståelsen af ATPV er afgørende for effektivt at beskytte arbejdere mod de farer, der er forbundet med elektriske lysbuer. Korrekt anvendelse og vurdering af beskyttelsesbeklædning baseret på ATPV-værdier sikrer, at arbejdere er udstyret med det nødvendige niveau af beskyttelse, hvilket reducerer risikoen for alvorlige skader i arbejdsmiljøer, hvor elektriske lysbuer er en mulig fare.

standarder

EN 61482-2: Elektrisk lysbUE

Læs mere om standarden for elektrisk lysbuebeskyttelse, EN 61482-2, som specificerer krav til beskyttelsesbeklædning anvendt under arbejde med åbent elektrisk udstyr. Denne standard er central for at sikre korrekt beskyttelse og overholdelse af sikkerhedsforskrifter i højrisikomiljøer. Besøg vores dedikerede side for at forstå, hvordan EN 61482-2 bidrager til sikkerhedsstandarder og beskyttelse mod termiske farer fra elektriske lysbuer.

Lad os hjælpe jer

Vejledning i elektrisk lysbue beskyttelsessystemer

I vores vejledning oplyser vi dig og dine kollegaer omkring nogle af de vigtigste krav og standarder der forbindes med beklædningsløsninger til risikomiljøer med elektrisk lysbue

Har du brug for hjælp?

Få rådgivning fra en ekspert, der kan vejlede dig i valget af den korrekte beskyttelse til dine risikobehov. Udfyld formularen, så kontakter vi dig.