Hvad er EBT (Energy Breakopen Threshold)?

Hvad er EBT (Energy Breakopen Threshold)?

EBT (Energy Breakopen Threshold) er den maksimale energi i cal/cm², som beskyttelsesbeklædning kan modstå uden at briste, hvilket er afgørende for at forebygge andengradsforbrændinger i farlige arbejdsmiljøer.

EBT (Energy Breakopen Threshold) er en vigtig sikkerhedsparameter for beskyttelsesbeklædning, der arbejder i omgivelser med risiko for elektriske lysbuer. EBT-værdien angiver mængden af lysbueenergi, som et stof kan modstå før det brister eller åbner sig, og dermed udsætter bæreren for en mulig andengradsforbrænding. Denne værdi er kritisk, da den hjælper med at vurdere metervarens evne til at holde sig intakt under ekstreme betingelser.

Testmetoder og Standarder

For at måle EBT anvendes standardiserede testmetoder, der ligner dem brugt til at bestemme ATPV. Disse inkluderer ofte kontrolleret eksponering af stofprøver for en bestemt mængde energi i et laboratoriemiljø, hvor forskere nøje overvåger, hvornår og hvordan stoffet fejler. Test som disse følger standarder såsom ASTM F1959, som også anvendes til ATPV-tests.

Anvendelsen af EBT i Beskyttelsesbeklædning

  1. Valg af Materiale: EBT-værdier er afgørende for at vælge det korrekte materiale til beskyttelsesbeklædning, især i arbejdsmiljøer, hvor der er høj risiko for lysbuer. Materialer med højere EBT-værdier er at foretrække, da de er mere modstandsdygtige over for fysisk nedbrydning under ekstreme forhold.

  2. Sikkerhedsstandarder: EBT hjælper med at sikre, at arbejdstøj ikke blot beskytter mod varmen fra en lysbue, men også opretholder sin struktur og dermed sin beskyttende funktion under en lysbueulykke. Dette er særligt vigtigt i industrier som elværker og tungindustri, hvor risikoen for kraftige lysbuer er høj.

  3. Forbedring af Sikkerhedsprotokoller: Forståelsen af EBT-værdier gør det muligt for virksomheder at udvikle mere omfattende sikkerhedsprotokoller, der tager højde for både risikoen for termiske skader og risikoen for mekanisk nedbrydning af beskyttelsesbeklædningen.

EBT er en væsentlig faktor, når det kommer til design og valg af beskyttelsesbeklædning i højrisiko arbejdsmiljøer. Den sikrer, at tøjet ikke kun beskytter mod varme og flammer, men også forbliver intakt, så brugerne opnår maksimal beskyttelse mod alle former for risici forbundet med elektriske lysbuer.

standarder

EN 61482-2: Elektrisk lysbUE

Læs mere om standarden for elektrisk lysbuebeskyttelse, EN 61482-2, som specificerer krav til beskyttelsesbeklædning anvendt under arbejde med åbent elektrisk udstyr. Denne standard er central for at sikre korrekt beskyttelse og overholdelse af sikkerhedsforskrifter i højrisikomiljøer. Besøg vores dedikerede side for at forstå, hvordan EN 61482-2 bidrager til sikkerhedsstandarder og beskyttelse mod termiske farer fra elektriske lysbuer.

Lad os hjælpe jer

Vejledning i elektrisk lysbue beskyttelsessystemer

I vores vejledning oplyser vi dig og dine kollegaer omkring nogle af de vigtigste krav og standarder der forbindes med beklædningsløsninger til risikomiljøer med elektrisk lysbue

Har du brug for hjælp?

Få rådgivning fra en ekspert, der kan vejlede dig i valget af den korrekte beskyttelse til dine risikobehov. Udfyld formularen, så kontakter vi dig.