Hvad er ELIM (Incident Energy Limit Value)?

Hvad er ELIM (Incident Energy Limit Value)?

ELIM (Incident Energy Limit Value) er en værdi målt i cal/cm², der angiver den maksimale energi lysbue-beskyttende arbejdstøj kan modstå for at forebygge andengradsforbrændinger, hvilket er afgørende for valg af korrekt sikkerhedstøj og værnemidler.

ELIM (Incident Energy Limit Value) er en kritisk parameter inden for lysbue-beskyttende beklædning, der angiver det højeste niveau af energiudladning, som tøjet kan modstå, mens det stadig effektivt forhindrer andengradsforbrændinger hos brugeren. Værdien måles i cal/cm² (kalorier per kvadratcentimeter) og spiller en afgørende rolle i valget af passende beskyttelsestøj mod elektriske lysbuer. Her er en detaljeret gennemgang af ELIM-værdien og dens betydning:

Hvordan beregnes ELIM?

ELIM-værdien fastlægges gennem test, hvor tøjet udsættes for en kontrolleret lysbueeksplosion. Testen simulerer de forhold, under hvilke tøjet vil blive brugt, inklusiv den afstand og energi, der er involveret. Værdien er en indikation af, hvor meget energi tøjet kan absorbere og/eller afvise før grænsen for andengradsforbrændinger overskrides.

Standarder for ELIM

ELIM-værdier er en del af større sikkerhedsstandarder og guidelines såsom ASTM F1959/F1959M, som er den amerikanske standard for måling af lysbuevurdering af materialer til beklædning. Disse standarder sikrer, at alle lysbue-beskyttende produkter lever op til nødvendige krav til beskyttelse.

Betydningen af ELIM i værnemidler

  1. Valg af sikkerhedstøj: ELIM-værdien hjælper sikkerhedsansvarlige og arbejdere med at vælge det korrekte beskyttelsestøj baseret på den specifikke risiko for lysbueeksplosioner i deres arbejdsmiljø. Tøj med en højere ELIM-værdi tilbyder bedre beskyttelse men kan være tungere og mindre behageligt.
  2. Risikovurdering: Ved at kende ELIM-værdien kan virksomheder bedre vurdere risiciene ved arbejde i nærheden af højspændingsudstyr og planlægge passende sikkerhedsforanstaltninger.
  3. Sikkerhedsprotokoller: ELIM-værdien bruges til at udforme sikkerhedsprotokoller, der kan inkludere specificeret afstand til elektrisk udstyr eller krav til yderligere personlige beskyttelsesmidler (PPE) i højrisiko-områder.

ELIM-værdien er altså et centralt element i strategien for personlig sikkerhed for arbejdere, der udsættes for risikoen for elektriske lysbuer. Korrekt forståelse og anvendelse af denne værdi kan være forskellen på en sikker arbejdsdag og alvorlige skader. Værnemidler, der overholder relevante ELIM-standarder, er derfor afgørende for enhver virksomhed, der opererer med elektrisk risiko.

standarder

EN 61482-2: Elektrisk lysbUE

Læs mere om standarden for elektrisk lysbuebeskyttelse, EN 61482-2, som specificerer krav til beskyttelsesbeklædning anvendt under arbejde med åbent elektrisk udstyr. Denne standard er central for at sikre korrekt beskyttelse og overholdelse af sikkerhedsforskrifter i højrisikomiljøer. Besøg vores dedikerede side for at forstå, hvordan EN 61482-2 bidrager til sikkerhedsstandarder og beskyttelse mod termiske farer fra elektriske lysbuer.

Lad os hjælpe jer

Vejledning i elektrisk lysbue beskyttelsessystemer

I vores vejledning oplyser vi dig og dine kollegaer omkring nogle af de vigtigste krav og standarder der forbindes med beklædningsløsninger til risikomiljøer med elektrisk lysbue

Har du brug for hjælp?

Få rådgivning fra en ekspert, der kan vejlede dig i valget af den korrekte beskyttelse til dine risikobehov. Udfyld formularen, så kontakter vi dig.