Risikovurdering og analyse med ABB

Risikovurdering og analyse med ABB

ABB og Tranemo samarbejder om at forbedre sikkerheden ved elektriske anlæg. ABB vurderer risici og implementerer sikkerhedsforanstaltninger, mens Tranemo leverer specialtilpasset flammehæmmende beskyttelsesudstyr. Sammen sikrer de en omfattende beskyttelse for arbejdere i højrisikomiljøer.

Korrekt PPE og flammehæmmende beklædning er en del af løsningen, når den lovpligtige risikovurdering af faren for lysbuer er udarbejdet. Større EL anlæg og elektriske maskiner vil i fremtiden ofte være mærket med krav om PPE og flammehæmmende beklædning, hvis der arbejdes på eller i nærheden af anlægget.

Det multinationale firma ABB har specialiseret sig i at hjælpe større virksomheder med risikovurderinger. ABBs risikovurderingsmetode opdeles i 3 hovedområder:

  • ANALYSÉR
  • FOREBYGGELSE
  • UDDANNELSE

Analysefasen resulterer i en kortlægning af mængden af elektrisk energi. Muligheden for reduktion af energien indentificeres med ABB´s viden om komplekse systemer og kan ofte opnås med små ændringer såsom ændringer af sikringstyper/størrelser eller relæindstillinger. ABB tilbyder også avancerede løsninger til at begrænse farerne ved en lysbue, hvor ovenstående løsninger ikke giver tilstrækkelig reduktion af farerne. Se eksempler på mærkning og tilknyttede beskyttelsessystemer.

Hele processen har først og fremmest til formål  at skabe et sikkert arbejdsmiljø, at indentificere en tavle med en høj mængde energi, som giver kunden mulighed for etablere forebyggende metode, og derved minimere skader i tilfælde af en lysbue. Formålet med uddannelsesfasen er, at dele viden om farerne forbundet med en lysbue.

Metoderne til at begrænse risiciene kan variere meget, lige fra at eliminere faren helt, eller ændre på procedurer, men også til at kigge på den personlige beskyttelsesforanstaltning. En måde at sikre personlig sikkerhed på, er at installere let læselig tavlemærkning på arbejdsstedet. Tavlemærkninger med specifikke lysbue hændelses-energiværdier påført har den fordel, at de viser hvilke personlige værnemidler (PPE), der kræves for at udføre arbejde på den specifikke tavle. ABB udarbejder skilte tilpasset de specifikke krav, som kunden stiller, eller iht. gældende standarder.

Eksempler på tavlemærkninger af elektriske anlæg:

 

Her kommer Tranemo ind i billedet

Som producent og leverandør af flammehæmmende lysbue godkendt sikkerhedsbeklædning og øvrig PPE tilbyder vi komplette Arc Flash KITs, nøjagtig tilpasset kundes krav og ønsker. Flere kunder vælger at købe pakkerne leveret i en taske, tydeligt mærket med lysbue kategorien (den samlede beskyttelse som udstyret i tasken overholder). 

Tranemo’s Arc Flash KIT’s specificeres og inddeles i de 4 beskyttelses kategorier (Kat 1, kat 2, kat 3, kat 4):

standarder

EN 61482-2: Elektrisk lysbUE

Læs mere om standarden for elektrisk lysbuebeskyttelse, EN 61482-2, som specificerer krav til beskyttelsesbeklædning anvendt under arbejde med åbent elektrisk udstyr. Denne standard er central for at sikre korrekt beskyttelse og overholdelse af sikkerhedsforskrifter i højrisikomiljøer. Besøg vores dedikerede side for at forstå, hvordan EN 61482-2 bidrager til sikkerhedsstandarder og beskyttelse mod termiske farer fra elektriske lysbuer.

Lad os hjælpe jer

Vejledning i elektrisk lysbue beskyttelsessystemer

I vores vejledning oplyser vi dig og dine kollegaer omkring nogle af de vigtigste krav og standarder der forbindes med beklædningsløsninger til risikomiljøer med elektrisk lysbue

Har du brug for hjælp?

Få rådgivning fra en ekspert, der kan vejlede dig i valget af den korrekte beskyttelse til dine risikobehov. Udfyld formularen, så kontakter vi dig.