Elektrisk lysbue fejl

Elektrisk lysbue fejl

I Danmark skal lysbueulykker, hvor en elektrisk lysbue opstår som en eksplosion, rapporteres til Arbejdstilsynet. Menneskelige fejl er oftest årsagen til disse ulykker, og det er vigtigt at bruge certificeret sikkerhedsudstyr for optimal beskyttelse.

Normalt opstår en elektrisk lysbue som en eksplosion, hvor man bliver påvirket af effekten i en vis afstand. Derfor er der ingen direkte kontakt til selve plasmastrålen.

I Danmark rapporteres lysbueulykker normalt til Arbejdstilsynet. Arbejdsgiveren har pligt til at indberette arbejdsulykker, herunder lysbueulykker, til Arbejdstilsynet. Når en arbejdsulykke finder sted, skal arbejdsgiveren udfylde og indsende en arbejdsulykkesrapport til Arbejdstilsynet.

Arbejdsulykkesrapporten indeholder oplysninger om ulykken, herunder dato, tidspunkt, sted, beskrivelse af ulykken og eventuelle skader, der er opstået som følge af lysbueulykken. Rapporten kan også omfatte oplysninger om årsagen til ulykken og eventuelle foranstaltninger, der er truffet for at forhindre gentagelse.

Det er vigtigt at rapportere lysbueulykker, da det giver myndighederne mulighed for at overvåge arbejdssikkerheden, identificere tendenser og træffe foranstaltninger for at forhindre lignende ulykker i fremtiden. Arbejdstilsynet kan også yde vejledning og rådgivning til virksomheder for at forbedre sikkerheden og forebygge arbejdsulykker.

Hvis du er involveret i en lysbueulykke eller er vidne til en, er det vigtigt at informere din arbejdsgiver og sikkerhedsrepræsentanten på arbejdspladsen, så de kan indberette ulykken korrekt til Arbejdstilsynet.

Risikoen for en elektrisk lysbue kan aldrig fuldstændig elimineres. Den højeste risiko er den menneskelige faktor - elektrikeren laver en fejl eller tager en forkert beslutning.

Årsager til ulykker

Ifølge det svenske elsikkerhedsagentur (2020-rapport) er menneskelige fejl hovedårsagen til elektriske ulykker for elektrikere, 76% (rapporteret under 2020 i Sverige). Mens 24% af ulykkerne skyldes materialefejl enten under brug eller ved idriftsættelse.

Styrelsen tilføjer i rapporten, at manglende kontrol af afbrudt spænding er en almindelig underliggende årsag til el-ulykker på grund af arbejdsfejl.

*statistik fra Elsäkerhetsverket

Case:

Flammehæmmende jakke fra Tranemo Advanced Workwear udsat for en elektrisk lysbue.

På grund af de unikke flammehæmmende egenskaber er beklædningen indtakt på indersiden.

Vigtigt!

Når du beskytter dig mod lysbue, er det vigtigt at sikre dig, at det øvrige sikkerhedsudstyr, du bruger (handsker, sko, hjelm, ansigtsværn, høreværn) – er certificeret til samme niveau. Det er nødvendigt og påkrævet at bære beskyttelse, der er certificeret til samme niveau, for at sikre den bedst mulige beskyttelse af hele din krop.

standarder

EN 61482-2: Elektrisk lysbUE

Læs mere om standarden for elektrisk lysbuebeskyttelse, EN 61482-2, som specificerer krav til beskyttelsesbeklædning anvendt under arbejde med åbent elektrisk udstyr. Denne standard er central for at sikre korrekt beskyttelse og overholdelse af sikkerhedsforskrifter i højrisikomiljøer. Besøg vores dedikerede side for at forstå, hvordan EN 61482-2 bidrager til sikkerhedsstandarder og beskyttelse mod termiske farer fra elektriske lysbuer.

Lad os hjælpe jer

Vejledning i elektrisk lysbue beskyttelsessystemer

I vores vejledning oplyser vi dig og dine kollegaer omkring nogle af de vigtigste krav og standarder der forbindes med beklædningsløsninger til risikomiljøer med elektrisk lysbue

Har du brug for hjælp?

Få rådgivning fra en ekspert, der kan vejlede dig i valget af den korrekte beskyttelse til dine risikobehov. Udfyld formularen, så kontakter vi dig.