Flammehæmmende beklædning til elbilsindustriens teknikere

Elbil industri

Filtre

Filtre

kr.
to
kr.
23 produkter
Sorter efter
Sorter efter
Tranemo Advanced WorkwearRygsæk / Taske9190 00
Udsalgspris 998,75 DKK
UnisexIkke på lager
Puma Safety Touring Blue Low SB sikkerhedssko - tranemoshop.dk Puma Safety Touring Blue Low SB sikkerhedssko - tranemoshop.dk
Nyhed
Puma Safety Iconic Suede Navy Low S1PL sikkerhedssko - tranemoshop.dk Puma Iconic Suede Navy Low S1PL sikkerhedssko
NyhedUnisex
Puma Safety Iconic Suede Grey Low S1PL sikkerhedssko - tranemoshop.dk Puma Iconic Suede Grey Low S1PL sikkerhedssko
NyhedUnisex
Puma Safety Iconic Suede Black Low S1PL sikkerhedssko - tranemoshop.dk Puma Iconic Suede Black Low S1PL sikkerhedssko
Nyhed
Tranemo flammehæmmende hættetrøje - tranemoshop.dk flammehæmmende navy hættetrøje med øget synlighed 637689 tranemoshop.dk
Dame
Flammehæmmende langærmet dame T-shirt - tranemoshop.dk Flammehæmmende langærmet dame T-shirt - tranemoshop.dk
DameNyhed
Tranemo flammehæmmende dame hættetrøje - tranemoshop.dk Tranemo flammehæmmende dame hættetrøje - tranemoshop.dk

BESKYTTELSESTØJ TIL ELBIL INDUSTRIEN

Forstå vigtigheden af den tekniske medarbejders personlige beskyttelse

Uden en klar dansk standard for beskyttelse mod højspænding og elektriske lysbuer, tilbyder vi løsninger baseret på den anerkendte svenske standard. Vores produkter sikrer optimal beskyttelse ved arbejde med el- og hybridbiler, herunder mod batteribrand og højspændingsulykker. Sikkerhedsudstyr fra Tranemo er udviklet til at møde elbilteknikernes specifikke behov, så du kan arbejde sikkert og effektivt.

I Danmark findes der ikke en branchestandard som tydeligt definerer typen af beskyttelsesbeklædning som teknike­re skal anvende for at beskytte sig imod højspænding og elek­trisk lysbue, når der arbejdes med el- og hybridbiler.

Vi har taget udgangspunkt i vores løsning, med grundlag i den svenske industristandard som er udviklet af BIL Sverige, den svenske bilindustriforening (MRF), samt bilværkstedsforeningen (SFVF).

Tranemo er specialister i avanceret beskyttelses beklædning for krævende miljøer. I kraft af den store udvikling for el drevne køretøjer, har vi med vores lange erfaring, udviklet den nødvendige beskyttelses pakke for teknikerne i bilbranchen.

De største risici

Under normale omstændigheder, er arbejdet på en el- eller hybridbil ikke mere farlig end på traditionelle køretøjer. Dog er det anderledes ved en skadet, eller skadesmistænkt el- eller hybridbil. Udover risikoen for batteribrand er den største fare bilernes højspænding og eksplosionsfaren ved en elektrisk lysbue.

Strømmen er højspænding jævnstrøm
Det betyder at uden isolerende sikkerhedsudstyr risikerer værkstedsteknikeren alvorlige skader ved f.eks. lysbueuheld (stikflamme) eller hvis teknikeren sidder fast i spændingsfeltet på et skadet køretøj. Dette kan afhælpes ved personlig beskyttelsesbeklædning.

Ingen dansk branchestandard
På nuværende tidspunkt anvender værkstederne den anbefalede beskyttelse fra bilproducenten, som i de fleste tilfælde er mangelfuld og kun beskytter teknikeren mod spænding. Værksteder som ikke er tilknyttet en bilproducent har ingen retningslinjer at beskytte sig ud fra, hvor der oftes skimtes til LAUS retningslinjerne som er tiltænkt elektrikere. Problemet med LAUS er, at teknikeren ikke beskyttes optimalt mod strøm og elektrisk lysbue.

LAUS informerer om brug af sikkerhedshjelm, øjenbeskyttelse, isolerende handsker for at beskytte mod spænding, men nævner ingen eksempler på beskyttelse af overkrop, ansigt og hænder.

Sikkerhedshjelme med ansigtsbeskyttelse
Som beskyttelse mod lysbue ulykker, skal du bruge en sikkerhedshjelm eller visir, som er lysbue godkendt. Mødet med en lysbue kan i værste tilfælde være dødbringende, men vil altid give svære personskader. 

De hyppigst anvendte sikkerhedshjelme på værkstederne er oftest isolerende op til 1000V. Problemet er, at hjelme og visir ikke er udviklet til at beskytte brugeren mod elektriske lysbuer. Dvs. forekommer der en stikflamme forårsaget af en elektrisk lysbue, smelter visiret omgående, hvilket kan give brugeren alvorlige brand- og øjenskader. Tranemo’s hjelm har den nødvendige beskyttelse mod elektriske lysbuer.

Isoleringsmåtte er en risikabel løsning
Uanset om den el- eller hybridbil der arbejdes på er beskadiget eller ej, er det vigtigt, at teknikeren er isoleret mod jordforbindelse på arbejdsområdet. Isoleringen beskytter teknikeren mod utilsigtet stød fra bilen

Traditionelle sikkerhedssko har ingen beskyttelse mod stød, dvs. sikkerhedsskoene isolerer ikke brugeren mod jordforbindelse udenfor den typisk anvendte isoleringsmåtte. ESD godkendelse, som er en ledende effekt over for følsomme elektroniske komponenter, er ikke relevant imod risikoen for kortslutning og YDER INGEN BESKYTTELSE! Traditionelle sikkerhedssko vil kun virke på selve måtten. Træder brugeren udenfor isoleringsmåtten, opstår der jordkontakt. Tranemo fraråder derfor kraftigt isoleringsmåtten og henviser til anvendelse af isolerende sikkerhedssko, således at brugerens arbejdsområde ikke begrænses, og risikoen elimineres. 

Handsker bør beskytte hænder mod elektrisk lysbue
Hænderne er særligt udsatte i arbejdet med både elbiler eller hybridbiler. Da det er højspænding stiller det særlige krav til handskernes kvalitet og beskaffenhed. Handsker der bør anvendes af teknikere er med 1000V beskyttelse, dog skal brugerne være opmærksomme på handskernes begrænsede levetid, som er angivet på handskens emballage. Isolerende handsker sikrer udelukkende mod strøm og beskytter ikke brugeren mod flammer og elektrisk lysbue. Tranemo anbefaler anvendelse af indvendige elektrisk lysbue handsker i kombination med isolerende handsker.

Mulighed for brandskader på torso/overkrop
LAUS indeholder ikke retningslinjer til beskyttelsesbeklædning. Tranemo anbefaler at brugeren som minimum er iført en 8 cal/cm2 beskyttelsesbeklædning til beskyttelse mod elektrisk lysbue. Formålet med flammehæmmende beklædning er at beskytte brugeren mod forbrændinger på torsoen/overkroppen, når lysbuen opstår. Almindeligt arbejdstøj har ingen beskyttelse på dette område og vil antændes og smelte ind i brugerens hud.

Elektriske stød og lysbuer

Tekniske medarbejdere der arbejder på et tilsluttet højspændingssystem, kan blive udsat for skader forårsaget af strøm-gennemgang (elektrisk stød) eller lysbue.

Under strømpassage påvirkes elektroner i kroppens væv i den tid, kroppen er i kontakt med elektrisk spænding. Det kan være svært at afgøre, hvad der egentlig er input eller output, når kroppen bliver en del af kredsløbet. Strømmen går ofte fra hånd til hånd, men kan også gå mellem andre kropsdele og føre til alvorlig skade.

Elektriske lysbuer forekommer sjældent, men der er stadig behov for beskyttelse. Elektriske lysbuer opstår ikke kun på grund af kortslutninger, men kan også opstå, når spændingsførende dele er adskilt uden særlige foranstaltninger (kabelforbindelser, stik, sikringer osv.).

Effekten fra en lysbue afhænger blandt andet af transmissions- og eksponeringsforholdene og af anlæggets udformning og afstanden til buen.

Lysbuer kan opstå på mange måder, eksempelvis hvis luftgasser nedbrydes og ioniseres til plasma, der kan nå temperaturer over 4.000 °C. Skadelige lysbuer kan forekomme ved forskellige spændingsniveauer.

Personer som er udsat for elektriske skader har ikke nødvendigvis kontakt med lysbuen, men kan også blive alvorligt beskadiget af:

Intens elektromagnetisk stråling (synligt lys og UV-stråling), som kan føre til permanent skader på hud og øjne

Varmestråling

Flyvende fragmenter

Trykbølge

Giftige gasser (kobberdioxid) og partikler forårsaget af smeltet og fordampet materiale i eller ved siden af buen

Lydchok (brag)

Tydelig forskel

Beskyttelsesniveauet for en auto-tekniker i Danmark og Sverige er betydelig. Her vises et eksempel på en typisk dansk auto-teknikers beskyttelsesniveau kontra sin svenske kollega.

Sveriges branchestandard
I Sverige skal beskyttelsesstandarden som minimum opfylde kravene i IPXXB og være mærket med WO12-symbolet for elektrisk fare beskrevet i ISO 7010 og WO42-symbolet for lysbue beskrevet i ISO 7010. Følgende udstyr og beskyttelsesanordninger skal være tilgængelige på arbejdsområder, hvor der udføres højspændingsarbejde:

  • Øjen- eller ansigtsbeskyttelse i henhold til standard SS-EN166, 170, 171. Bestående af Isolerende hjelm med lysbue-godkendt visir
  • Isoleringshandsker i henhold til standard SS-EN 60903
  • Høreværn i henhold til standard SS-EN 352-1, 352-2, 130087-7
  • Beskyttelsesbeklædning iht. standard SS-EN, EN ISO 11611, EN ISO 11612, EN ISO 14116, SS-EN 13087-7, EN 13034, EN 397, EN 388 og EN 61482-2: 2020 (med cal / cm2 iht. producentens anbefalinger, dog mindst et lag med minimum 8-12 cal/cm2)

Ingen branchestandard i Danmark
I Danmark eksisterer der ikke en branchestandard for sikker reparation og vedligehold af el- og hybridbiler. Dog har Industriens branchearbejdsmiljøråd offentliggjort anbefalinger til sikkerhedsudstyr i forbindelse med arbejde på elektriske køretøjer. 

Det anbefales klart at benytte godkendt LAUS-udstyr, når der skal arbejdes med højvoltsbatterier. LAUS omfatter bl.a. beskyttelsesudstyr som skal være mærket med dobbelt trekantsymbol og maksimal elektrisk spænding, fx. 1000V. LAUS udstyr omfatter bl.a.:

  • Gummihandsker (ifølge EN 60 903) og tilhørende bomuldshandsker. For at beskytte isoleringsevnen bør der altid benyttes et almindeligt sæt arbejdshandsker uden på gummihandsken.
  • Hjelm med lysbue-visir.
  • Sikkerhedsbriller.
  • Afdækningsdug (IEC norm 1112) til at lægge over eller rundt om spændingsførende dele.
  • Afdækningsmåtter (IEC norm 1111) til at stå på.

Standarder for sikkerhedstøj til elbil industrien

Alt Tranemo's beskyttelsesbeklædning er certificeret og overholder PPE-forordningen (EU) 2016/425 og de nyeste europæiske (EN) standarder for beskyttelsestøj, der er omfattet af forordningen.

EN ISO 11612

Beklædning der beskytter mod kraftig varme og ild

LÆS MERE

EN 61482-2:2020

Beklædning der beskytter mod termisk varme ved en elektrisk lysbueulykke

LÆS MERE

EN 1149-5

Beskyttelsesbeklædning med elektrostatiske egenskaber

LÆS MERE

Lad os hjælper jer

Vejledning i elektrisk lysbue beskyttelsessystemer

I vores vejledning oplyser vi dig og dine kollegaer omkring nogle af de vigtigste krav og standarder der forbindes med beklædningsløsninger til risikomiljøer med elektrisk lysbue.

Tranemo Safety Academy

Vejledning og undervisning

Er du og dine kollegaer tilstrækkeligt informeret om arbejdstøj til højrisikomiljøer? For at sikre at alle er korrekt beskyttet mod arbejdsrelaterede farer som varme, flammer og elektriske lysbuer, tilbyder vi hos Tranemo skræddersyet undervisning.