STANDARD

Standarder for beskyttelseshjelme

EN 397

LÆS MERE

EN 50365

LÆS MERE

EN 166

LÆS MERE

ASTM F2178

LÆS MERE

Hjelmene er certificeret og testet i forhold til, forskellige standarder for at give brugeren mulighed for at vælge den rigtige hjelm med den rette beskyttelse til forskellige arbejdsområder.

Forstå vigtigheden af ansigts- og øjenbeskyttelseN

Tranemo anbefaler

  • Brug hjelmen til at supplere dit beskyttelsesudstyr og sørg for, at den sidder godt fast på hovedet.
  • Når hjelmen ikke er i brug, skal den opbevares ved den korrekte temperatur (5°C - 35°C).
  • Brug ikke hjelmen, når der arbejdes med spænding, hvis hjelmen eller en anden komponent (skal, visir, justeringsanordning eller hageremme) er beskadiget eller snavset.
  • Våd eller fugtig hjelm skal tørres grundigt før brug.
  • Hjelmen har en begrænset levetid og skal kasseres, før udløbsdatoen er overskredet. Oplysninger om hjelmens holdbarhed kan findes indvendig i hjelmen.
standard EN 397 beskyttelseshjelme

EN 397
Standard til industrielle hjelme

Standarden specificerer krav til materialer og ydeevne, testmetoder og mærkningskrav til industrielle sikkerhedshjelme.

De obligatoriske krav gælder for hjelme til almindelig brug i industrien. Der er nogle valgfrie yderligere krav til ydeevne, som hjelmproducenten kan vælge at angive. Industrielle sikkerhedshjelme er primært designet til at yde beskyttelse mod faldende genstande, hvor der er risiko for deraf følgende skader på hjernen og kraniebrud. Hjelme, der er certificeret i henhold til EN 397, skal opfylde de obligatoriske krav til nedfaldende genstande, indtrængning af skarpe genstande, flammehæmmende og udløsende hagestropper.

standard EN 50365 til elektrisk isolerende hjelme til brug i lavspændingsanlæg

EN 50365
Standard til elektrisk isolerende hjelme til brug i lavspændingsanlæg

Denne valgfrie test sikrer pålidelig beskyttelse mod elektrisk stød op til AC 1000 V eller DC 1500 V. Den spænding, der anvendes til denne test, er 10000V. Hjelme, der er godkendt i henhold til EN 50365, skal være mærket med trekantsymbolet og ”Elektrikerklasse 0” indvendig.


Hjelm godkendt i henhold til EN 50365:
Beskytter mod elektrisk stød og farlig elektrisk strøm gennem hovedet.
Beskytter mod vekselspændinger på op til 1000 V (vekselstrøm) eller spænding op til 1500 V (DC)
Indeholder ingen ledende dele, hvis hjelmen isolerer.
Der må ikke være ventilationsåbninger, der kan forårsage utilsigtet kontakt med strømdele.
Skal opfylde kravene i overensstemmelse med EN 397
en 166 øjenbeskyttelses standard

EN 166
Øjenbeskyttelses standard

Standarden specificerer funktionelle krav til alle typer øjenbeskyttelse. Standarden omhandler generelle overvejelser vedrørende øjenbeskyttelse, såsom betegnelse, klassificering, grundlæggende krav, særlige krav og yderligere krav, testmetoder, mærkning og information til brugeren.


Krav til øjenbeskyttelse
Øjenbeskyttelsen skal være fri for fremspringende dele, skarpe kanter eller andre defekter, som kan forårsage ubehag eller personskade under brug.
Ingen dele af øjenbeskyttelsen, der kommer i kontakt med brugeren, må være fremstillet af materialer, der vides at forårsage hudirritation.
Pandebånd skal være mindst 10 mm brede over alle dele, der kan komme i kontakt med bærerens hoved. Pandebånd skal være justerbare eller selvjusterende.
Glas, der er godkendt i henhold til EN 166, skal testes i henhold til:
- EN 167 Optisk test - Dette omfatter test for synsfelt, transmission og diffusion samt brydningsegenskaber
- EN 168 Mekaniske testmetoder - Robusthed og modstandsdygtighed over for varme, antænding og korrosion. Der er to robusthedstest -”minimal robusthed”og ”øget robusthed”
- EN 170 - Krav til filtre mod UV-stråling
ASTM F2178 (Open Arc) - Testmetode for at bestemme visirets arc rating (ATPV eller EBT)

ASTM F2178 (Open Arc)
Testmetode for at bestemme visirets Arc Rating (ATPV eller EBT)

GS-ET-29E (Box Test) Testmetode og certificering af ansigtsbeskyttelse.
Denne lysbuetest resulterer i et bestået eller afvist resultat i henhold til følgende indstillinger:

APC 1 - 168kJ (4kA, 400V)
APC 2 - 320kJ (7kA, 400V)

Testmetoderne svarer til EN 61482-1-2, Bokstest, men er ændret, så den passer til ansigtsbeskyttelse.

Flere standarder

EN ISO 11612

Beklædning der beskytter mod kraftig varme og ild

LÆS MERE

EN 61482-2:2020

Beklædning der beskytter mod termisk varme ved en elektrisk lysbueulykke

LÆS MERE

EN 1149-5

Beskyttelsesbeklædning med elektrostatiske egenskaber

LÆS MERE

EN 13034 TYPE PB [6]

Beklædning til beskyttelse mod flydende kemikalier

LÆS MERE

EN ISO 11611

Beskyttelsesbeklædning til brug under svejsning og beslægtede processer

LÆS MERE

EN ISO 14116

Beskyttelsesbeklædning med begrænset flammehæmmende egenskaber

LÆS MERE

EN ISO 20471

Beklædning med høj synlighed

LÆS MERE

EN 342

Beklædning til beskyttelse mod kulde

LÆS MERE

EN 343

Beklædning til beskyttelse mod regn

LÆS MERE

EN 13758-2

Beskyttelse mod UV-stråling

LÆS MERE

RIS-3279-TOM

Britisk jernbanesektor Hi-vis standard

LÆS MERE

EN ISO 15797

Processer for industriel vask og efterbehandling af arbejdstøj

LÆS MERE

Beskyttelseshandsker

Standarder for beskyttelseshandsker

LÆS MERE

Beskyttelseshjelme

Standarder for beskyttelseshjelme

LÆS MERE