STANDARD

Standarder for beskyttelseshandsker

EN 407

LÆS MERE

ASTM F2675

LÆS MERE

EN 388

LÆS MERE

EN 420/EN ISO 21420

LÆS MERE

ANSI CUT LEVEL

LÆS MERE

Beskyttelseshandsker er certificeret og testet i henhold til forskellige standarder for at give brugeren information, så den rette handske med den rigtige beskyttelse for det specifikke arbejdsområde kan vælges.

Brug handsker med flamme- og elektrisk lysbue beskyttelse rigtigt!

Når man arbejder med for eksempel elektricitet og elproduktion, elektrisk vedligeholdelse, på jernbanerne og vedligeholdelses industrier er der en risiko for at blive udsat for en elektrisk lysbue.

Den elektriske lysbue skaber en massiv varmestråling, der kan brænde huden. Den varme luft fra lysbue eksplosionen kan nå op til 10.000°C, hvilket udgør en stor risiko for betydelige forbrændinger. Den intense varme kan antænde handsken, så det er vigtigt, at handsker beskytter mod antændelse og nedbrydning. Hænderne er en af de mest udsatte dele af kroppen, når man arbejder med elektricitet.

vigtigt!

  • Brug handskerne! Hænder er den mest udsatte del af kroppen!
  • Brug tørre handsker! Fugtige eller våde handsker kan forårsage damp, der reducerer beskyttelsen markant.
  • Slidte handsker giver en reduceret beskyttelse.
  • Brug rene handsker! Handskerne er flammehæmmende, men olie og snavs på handskerne brænder muligvis stadig.
  • Det er en god ide at medbringe et ekstra par handsker, hvis det ene par bliver våde eller beskidte i løbet af arbejdsdagen.
  • Brug den rigtige størrelse!
  • Lad andet beskyttende arbejdstøj overlappe handskerne ved håndleddene.
standard 407 beskyttelseshandsker

EN 407
Beskyttelseshandsker mod termiske risici (og / eller ild)

Standarden bruges til beskyttelseshandsker, der beskytter hænderne mod varme og / eller flammer; ild, kontaktvarme, konvektiv varme, strålevarme, små sprøjt eller store mængder smeltet metal.

Enhver risiko, der testes, giver et resultat inddelt i forskellige niveauer, og symbolet for standarden suppleres med nedenstående:


Kode

Forklaring af vilkår


A Brandbarhed Hvor brandfarlig er handsken, smelter materialet, hvor hurtigt smelter materialet, hvor hurtigt går flammen ud? Måler tiden der går, før åben ild og gløder slukkes, efter fjernelse af antændelseskilden 1-4. (niveau 3 eller 4 er klassificeret som flammehæmmende)
B Kontaktvarme Handsken skal isolere mod kontaktvarme og må ikke smelte. Testen måler eksponeringen for varm genstand med begrænset opvarmning af hånden i 15 sek., 1-4. (niveau 1 = 100°C, niveau 2 = 250°C, niveau 3 = 350°C, niveau 4 = 500°C)
C Konvektiv varme Handsken skal isolere mod konvektiv varme og forhindre penetrering af varm luft eller damp. Testen måler tiden for skadelig varmeindtrængning, 1-4. (4 er det højeste niveau)
D Strålevarme Handsken kan reflektere eller absorbere varmestråling, og huden skal beskyttes mod stød. Testen beregnes til 20 kW / m² og resulterer i niveau 1-4 (4 er det højeste niveau)
E Små stænk af smeltet metal Test med små stænk af smeltet metal, 1-4 (4 er det højeste niveau)
F Store stænk af smeltet metal Test med store stænk af smeltet metal, 1-4 (4 er det højeste niveau)

ATPV-værdi for beskyttelseshandsker

Beskyttelseshandsker, er testet i henhold til ASTM F2675. For at fastlægge handskernes Arc Rating. (ATPV eller EBT)

EN 61482-1-2, Box test

Denne Electric Arc-test giver et bestået eller ikke bestået ved de to nedenfor test indstillinger:

APC 1 - 168kJ (4kA, 400V)
APC 2 - 320kJ (7kA, 400V)
Testen er ændret til handsker, da handsker ikke er inkluderet i denne standard og testmetode.

EN 388
Beskyttelseshandsker mod mekaniske risici

Denne standard definerer den mekaniske ydelse og den relevante test af beskyttelseshandsken. Handsken er testet for slid modstand, skæremodstand, rivemodstand, punkterings-modstand og slagbeskyttelse. Hver risiko, der testes, giver et resultat opdelt i forskellige niveauer, og symbolet på standarden suppleres med vilkårene nedenfor.


Kode

Forklaring af vilkår


A Slidstyrke 1-4 (4 er det højeste niveau)
B Skærefasthed (coup test), valgfri ældre test 1-5 (5 er det højeste niveau). X angiver, at testen ikke udføres
C Rivemodstand 1-4 (4 er det højeste niveau)
D Punkteringsmodstand 1-4 (4 er det højeste niveau)
E Skærefasthed ISO 13997 A-F (Fs det højeste niveau). A=2N, B=5N, C=10N, D=15N, E=22N, F=30N
F Beskyttelse mod stød Kun angivet, hvis testen er udført. P=opnået

EN 420 / EN ISO 21420
Beskyttelseshandsker - generelle krav og testmetoder

Denne standard definerer de generelle krav og relevante testprocedurer for beskyttelseshandsker. Handskerne testes i slidstyrke, modstand mod vandindtrængning, komfort og effektivitet, mærkning og information er leveret af producenten.

ANSI CUT LEVEL
Amerikansk standard for skære modstand

Som et supplement til den europæiske standard anvender Eureka ANSI-testen til skæreresistens. Dette for at opnå et højere resultat-spænd A1-A9. Resultatet er opgivet i Newton. Testmetoderne er de samme som i EN 388.

FLERE STANDARDER

EN ISO 11612

Beklædning der beskytter mod kraftig varme og ild

LÆS MERE

EN 61482-2:2020

Beklædning der beskytter mod termisk varme ved en elektrisk lysbue ulykke

LÆS MERE

EN 1149-5

Beskyttelsesbeklædning med elektrostatiske egenskaber

LÆS MERE

En 13034 TYPE PB [6]

Beklædning til beskyttelse mod flydende kemikalier

LÆS MERE

EN ISO 11611

Beskyttelsesbeklædning til brug under svejsning og beslægtede processer

LÆS MERE

EN ISO 14116

Beskyttelsesbeklædning med begrænset flammehæmmende egenskaber

LÆS MERE

EN ISO 20471

Beklædning med høj synlighed

LÆS MERE

EN 342

Beklædning til beskyttelse mod kulde

LÆS MERE

EN 343

Beklædning til beskyttelse mod regn

LÆS MERE

EN 13758-2

Beskyttelse mod UV-stråling

LÆS MERE

RIS-3279-TOM

Britisk jernbanesektor Hi-vis standard

LÆS MERE

EN ISO 15797

Processer for industriel vask og efterbehandling af arbejdstøj

LÆS MERE

Beskyttelseshandsker

Standarder for beskyttelseshandsker

LÆS MERE

Beskyttelseshjelme

Standarder for beskyttelseshjelme

LÆS MERE