STANDARD

EN 1149: Elektrostatiske egenskaber

Beskyttelsesbeklædning med elektrostatiske egenskaber

Denne standard specificerer PPE-beklædning, som anvendes i eksplosionsfarlige miljøer, f.eks. ATEX-miljøer, hvor der er risiko for, at tøjet kan generere gnister, som kan antænde eksplosionsfarlige materialer, og dampe.

For at kunne CE-mærke beklædning med dette symbol testes tekstilmaterialets antistatiske egenskaber i henhold til EN 1149-1 (overflade resistivitet) eller EN 1149-3 (elektrisk afladning). Tøjets design er også et parameter i CE-mærkningen af antistatisk beklædning/ATEX-beklædning.

Med antistatiske egenskaber og det rette design af tøjet elimineres risikoen for gnister. ATEX-miljøer er opdelt i forskellige zoner med forskellige risikoniveauer. Antistatiske beklædningsgenstande mærket EN 1149-5 er beregnet til at blive båret i Atex-zoner 1, 2, 20, 21 og 22. I iltberigede atmosfærer eller i zone 0 bør de antistatiske beklædningsgenstande ikke bruges uden først at være godkendt af den ansvarlige sikkerhedschef, da slid kan påvirke beskyttelsen i tøjet, og det er vigtigt, at det bæres på den rigtige måde i disse omgivelser.

Atex zone klassificering for gas, tåge og damp

Zone 0
Miljø, hvor en blanding af luft og brandfarlig gas, tåge eller damp forekommer ofte og vedvarer i lange perioder.
Zone 1
Miljø, hvor en blanding af luft og brandfarlig gas, tåge eller damp sandsynligvis forekommer under normale forhold.
Zone 2

Miljø, hvor en blanding af luft og brandfarlig gas, tåge eller damp kan forekomme under normale forhold, men fortyndes hurtigt.

Atex zone klassifikationer for støv

Zone 20
Et miljø, hvor der ofte forekommer eksplosive støvskyer og i længere perioder.
Zone 21
Et miljø, hvor eksplosive støvskyer findes under normale forhold.
Zone 22

Miljø, hvor eksplosive støvskyer sandsynligvis ikke forekommer, men hvis de gør, forsvinder de hurtigt.

FLERE STANDARDER

EN ISO 11612

Beklædning der beskytter mod kraftig varme og ild

LÆS MERE

EN 61482-2:2020

Beklædning der beskytter mod termisk varme ved en elektrisk lysbueulykke

LÆS MERE

EN 1149-5

Beskyttelsesbeklædning med elektrostatiske egenskaber

LÆS MERE

EN 13034 TYPE PB [6]

Beklædning til beskyttelse mod flydende kemikalier

LÆS MERE

EN ISO 11611

Beskyttelsesbeklædning til brug under svejsning og beslægtede processer

LÆS MERE

EN ISO 14116

Beskyttelsesbeklædning med begrænset flammehæmmende egenskaber

LÆS MERE

EN ISO 20471

Beklædning med høj synlighed

LÆS MERE

EN 342

Beklædning til beskyttelse mod kulde

LÆS MERE

EN 343

Beklædning til beskyttelse mod regn

LÆS MERE

EN 13758-2

Beskyttelse mod UV-stråling

LÆS MERE

RIS-3279-TOM

Britisk jernbanesektor Hi-vis standard

LÆS MERE

EN ISO 15797

Processer for industriel vask og efterbehandling af arbejdstøj

LÆS MERE

Beskyttelseshandsker

Standarder for beskyttelseshandsker

LÆS MERE

Beskyttelseshjelme

Standarder for beskyttelseshjelme

LÆS MERE