STANDARD

EN ISO 11612: Kraftig varme og ild

Her på siden finder du tre standarder EN ISO 11612, EN ISO 14116 og LOI (Limited Oxygen Index), der alle tre beskytter mod varme og ild.

Læs om alle certificeringerne herunder og find let den beskyttelsesbeklædning der passer til dit arbejdsmiljø og matcher bedst dine arbejdsbehov.

EN ISO 11612
Beklædning der beskytter mod kraftig varme og ild

Denne standard specificerer PPE-beklædning ved arbejde på steder, hvor der er risiko for, at tøjet kommer i kontakt med kraftig varme og ild; det er basisbeskyttelsen på alt Tranemo FR-beklædning.

For fuld beskyttelse af kroppen skal beskyttelsesbeklædningen dække hals, overkrop, arme og ben enten af kedeldragt, eller todelt sæt som f.eks.: jakke og bukser certificeret med samme certificering. Standarden er opdelt i forskellige kategorier, hvor kodebogstaverne angiver, hvilke krav vedrørende kraftig varme og ild, beklædningen opfylder. Mindst to kategorier skal testes, før beklædningen kan CE-mærkes. Kodebogstav A1 og/eller A2 er obligatorisk, og resultatet er angivet på CE-mærket sammen med dette symbol. Kodebogstaverne er klassificeret på forskellige niveauer, og det højeste tal er det højeste testede niveau. Tøjets design er også et parameter i CE-mærkningen for beklædning til beskyttelse mod kraftig varme og ild. FR beklædning certificeret i henhold til EN ISO 11612 B3, C2-C4, D2-D3, E2-E3 og F3 hører under PPE direktiv kategori lll.

Kodebogstav B måler stoffets evne til at blokere konvektiv varme, mens kodebogstav C måler evnen til at blokere strålevarme. Det vil sige: Når materialet testes for konvektiv varme (B) og stålevarme (C) får man to værdier. Den første værdi er den tid det tager for temperaturen på huden under beklædningen at øge med 12°C (hudtemperaturen er anslået. 47-49°C) (det er der du mærker varmen). Den anden værdi er den tid det tager for temperaturen på huden at øge med 24°C (hudtemperaturen er anslået. 59-61°C) hvilket er der du risikerer en andengrads forbrænding. Tiden for temperaturstigningen fra 12°C til 24°C er den tid du har til at reagere og komme væk fra varmekilden. Tranemo anbefaler normalt niveau B1, da det giver brugeren mulighed for at reagere i tide, for at bevæge sig væk fra varmekilden. Ved smelterier skal beskyttelse mod strålingsvarme undgås for at forhindre varmestress. Testresultat C1, giver en reaktionstid på 7-20 sekunder. For at opnå C2 har du brug for 2 eller 3 lag beklædning, der øger reaktionstiden til 20-50 sekunder, det vil sige det øger beskyttelsen mod strålingsvarme fra ovnen.

Hvis tøjet kan beskytte mod smeltet aluminium, kan det normalt også anvendes til beskyttelse mod smeltet aluminiumbronze og smeltede mineraler. Hvis tøjet kan beskytte mod smeltet jern, kan det normalt også anvendes til beskyttelse mod smeltet kobber, smeltet fosforbronze og smeltet messing. Hvis du arbejder med andre smeltede metaller eller legeringer end aluminium (D) eller jern (E), bedes du kontakte os, så vi kan finde den rigtige beklædnings løsning til din risikovurdering. Sammen med forskellige kunder har Tranemo udviklet kollektionerne Magma, Cantex og som det seneste vores Apex.

Se uddybning af kodebogstaver nedenfor:

Den amerikanske standard for beskyttelse mod varme og flamme hedder NFPA 2112. Standarden er mere fokuseret på risiko for eksplosions relateret ild og off-shore arbejde end mod tung industri som den Europæiske standard, som i øvrigt også inkluderer test mod smeltede metaller. Den største forskel i forhold til den amerikanske standard, er testen mod forkulningstiden (vertikal test ASTM D64B), som udføres efter 100 gange vask og også testet mod pludselige og kraftige flammer (prøve på testdukke ASTM F1930). Den europæiske standard har en valgfri prøve på testdukke (ISO 13506), som kan udføres hvis man vil teste hele beklædnings-systemet mod pludselig opstået kraftig ild og flammer. EN ISO 11612 (som i øvrigt også er godkendt i USA) er en international standard hvor testene udføres efter mindst 5 gange vask.

EN ISO 14116
Beskyttelsesbeklædning med begrænset flammehæmmende egenskaber

Standarden anvendes ofte til beklædning og tilbehør med et lavere niveau af flammehæmmende egenskaber, f.eks. Hi-Vis veste, regntøj og sokker mv.

 Den er opdelt i tre klasser med indeks 3 som det højeste niveau. Beklædning under indeks 3 skal anvendes i kombination med beklædning iht. EN ISO 11612. (Beklædning iht. indeks 1 må ikke bæres direkte mod huden). Denne standard har ikke et særligt symbol/piktogram. Vi har valgt at anvende en flamme som symbol for at indikere at det er flammehæmmende beklædning.

LOI: Limited Oxygen Index

LOI angiver den mindste oxygenkoncentration, der kan understøtte forbrændingen af et tekstilmateriale, udtrykt i procent. Den afgør beklædningens beskyttelsesevne, når det gælder relativ brændbarhed, og skal være over 25%.

Vi tester vores tekstilers LOI-værdi og angiver den på det udvendige FR-mærke. LOI-værdien er en af de metoder, der anvendes til at angive niveauet af flammehæmmende beskyttelse for beklædning, og den gør det nemmere for brugeren at sammenligne og vælge det rigtige beskyttelsesniveau.

LOI afhænger af FR fibre/fiberkombination og metervarens vægt. Tranemo udfører kontinuerlige flammetests på alle partier før produktion, for at sikre det beskyttelsesniveau på alle vore metervarer, som kræves.

Eksempler på LOI værdier

Normal bomuld
18%
Polyester / Nylon
20-22%
Uld

25%

Kemisk behandlet FR bomuld 28%
Metervarer LOI
811 Tera TX 29,8%
812 Cantex Pro 260 29,8%
821 Edge HVO 27,5%
822 Edge 350 IR 29,5%
830 / 832 Apex 28,0%
845 Aramid 31,2%
846 Ara TX 30,1%
850 Denim Stretch 1.0 29,4%
863 Outback Heavy Welding 28,9%
873 Magma 25,9%
882 / 883 Cantex 2.0 32,3%
884 Cantex Stretch 29,5%
901 / 904 Merino RX 27,7%
902 Merino BX 28,5%
903 Merino TX 28,7%
920 Cantex JX 33,0%
942 Mega TX 235 26,7%
943 Mega TX 260IR 25,5%
955 Windtech FR 550 29,5%

FLERE STANDARDER

EN ISO 11612

Beklædning der beskytter mod kraftig varme og ild

LÆS MERE

EN 61482-2:2020

Beklædning der beskytter mod termisk varme ved en elektrisk lysbueulykke

LÆS MERE

EN 1149-5

Beskyttelsesbeklædning med elektrostatiske egenskaber

LÆS MERE

EN 13034 TYPE PB [6]

Beklædning til beskyttelse mod flydende kemikalier

LÆS MERE

EN ISO 11611

Beskyttelsesbeklædning til brug under svejsning og beslægtede processer

LÆS MERE

EN ISO 14116

Beskyttelsesbeklædning med begrænset flammehæmmende egenskaber

LÆS MERE

EN ISO 20471

Beklædning med høj synlighed

LÆS MERE

EN 342

Beklædning til beskyttelse mod kulde

LÆS MERE

EN 343

Beklædning til beskyttelse mod regn

LÆS MERE

EN 13758-2

Beskyttelse mod UV-stråling

LÆS MERE

RIS-3279-TOM

Britisk jernbanesektor Hi-vis standard

LÆS MERE

EN ISO 15797

Processer for industriel vask og efterbehandling af arbejdstøj

LÆS MERE

Beskyttelseshandsker

Standarder for beskyttelseshandsker

LÆS MERE

Beskyttelseshjelme

Standarder for beskyttelseshjelme

LÆS MERE