GODT AT VIDE /// STANDARDER

STANDARDER FOR SIKKERHEDSSKO

Hvad er nyt i standarden EN ISO 20345:2022 ?

Den eksisterende sikkerhedssko-standard, EN ISO 20345:2012, er blevet opdateret og vil nu blive kendt som EN ISO 20345:2022. Lad os se nærmere på, hvad der er nyt og hvad der vil ændre sig.

Fra og med den 30. marts 2023 vil sikkerhedssko, der sælges på markedet, være påkrævet at være certificeret i overensstemmelse med den opdaterede standard, EN ISO 20345:2022. Dog vil sikkerhedssko, der allerede er tilgængelige på markedet og har et gyldigt certifikat, ikke behøver at blive gen-certificeret i henhold til den nye standard, indtil deres certifikat udløber. Dette gælder selvom udløbsdatoen falder efter den 30. marts 2023.

EU-typeafprøvning (Attest) har en gyldighedsperiode på 5 år. Derfor vil der i en periode fremover være produkter på markedet, der er certificeret i henhold til både den nye og den gamle standard.

Nye beskyttelsesniveauer

Der er blevet indført flere beskyttelsesniveauer fra SB - S5 til SB - S7 med tilhørende underniveauer. Tidligere blev beskyttelsesniveauerne opdelt som følger: SB, S1, S2, S3, S4 og S5. SB tillod åben hæl, og S1 blev nogle gange suppleret med sømværn og kaldt S1P. S4 og S5 blev betragtet som klasse 2-produkter (gummistøvler).

Den nye hovedinddeling omfatter følgende niveauer: SB, S1, S2, S3, S4, S5, S6 og S7. S1-niveauet vil stadig have suffikset P, hvilket betyder S1P, og grundet udvidelsen af sømværnstestene vil S1-niveauet nu omfatte P, PL og PS, således at S1-niveauet nu specificeres med disse tilføjelser: S1P, S1PL, og S1PS.

Andre beskyttelsesniveauer, der allerede inkluderer krav til sømværn, angives ikke længere separat, da selve beskyttelsesniveauet allerede indikerer, at produktet opfylder disse krav. Det er dog stadig interessant at vide, hvilken type sømværn der er inkluderet i produktet. For eksempel er beskyttelsesklasse S3 (som allerede inkluderer sømværn) opdelt i følgende tre niveauer: S3, S3L og S3S. S3 testes med et stålsøm, S3L bruger "ikke-metal" sømværn med et stort søm (L=Large), og S3S bruger "ikke-metal" sømværn med et lille søm (S=Small). På samme måde er beskyttelsesniveauerne S5 og S7 også opdelt, da disse niveauer også har krav til sømværn.

Skridsikkerhed som integreret certificeringskrav

Man har ændret måden, man klassificerer og tester skoenes skridsikkerhed på. Tidligere blev skoene opdelt i kategorierne SRA, SRB og SRC. SRA stod for skridsikkerhed på flisegulv med flydende sæbe, SRB var skridsikkerhed på stål overflader med glycerin, og SRC betød, at skoene var testet og godkendt til begge typer underlag.
Denne opdeling er nu blevet afskaffet. I stedet er test af skoens skridsikkerhed på flisegulv med flydende sæbe blevet inkluderet som en del af det grundlæggende krav til certificering. Der er ikke længere en særlig mærkning for denne egenskab. Udover det grundlæggende certifikat kan skoene stadig opfylde kravene til skridsikkerhed (Slip Resistance). Disse egenskaber testes nu ved at simulere virkeligheden bedre.

Testmetoderne er blevet justeret, så de bedre efterligner virkelige forhold. For eksempel udføres alle test af skridsikkerhed nu på klinker i stedet for forskellige overflader. Dette sikrer mere realistiske resultater og bedre sammenlignelighed mellem forskellige sko.

Hvis en sko har specielle egenskaber, f.eks. dupper, som er vanskelige eller umulige at teste i henhold til standardmetoderne, kan skoen mærkes med symbolet “Ø”. Dette symbol angiver, at skoens skridsikkerhedsegenskaber ikke er blevet testet i overensstemmelse med standardmetoderne, men at skoen stadig opfylder de grundlæggende krav til certificeringen.

Kravet til at modstå gennemtrængning

Tidligere blev sikkerhedssko med sømværn kun markeret med symbolet P, hvilket ikke specificerede materialet eller størrelsen på sømmet. Den nye standard præciserer imidlertid disse detaljer for at sikre en mere præcis beskrivelse af beskyttelsen. Der er nu tre kategorier, der beskriver sømværn:

P: Sømværn i stål testet med eet søm på 4,5 mm i diameter

PL: Sømværn i "ikke-metal" testet med et søm på 4,5 mm i diameter, hvor størrelsen af sømmet angives med et L.

PS: Sømværn i "ikke-metal" testet med et søm på 3,0 mm i diameter, hvor størrelsen af sømmet angives med et S.

Denne præcisering af sømværnets materiale og størrelse bidrager til at fastlægge de nødvendige egenskaber og krav til beskyttelsen. Ved at have et mindre søm (mindre diameter) øges trykket på sålen, hvilket medfører højere krav til sømværnets ydeevne.

Yderligere egenskaber som sikkerhedsskoene kan mærkes med

Antallet af krav og egenskaber til sikkerhedssko er steget. Nogle egenskaber, der tidligere var obligatoriske for beskyttelsesklasserne, er nu valgfrie, mens visse nye egenskaber er blevet obligatoriske i de nye beskyttelsesklasser. Her vil vi beskrive nogle af de væsentligste ændringer og tilføjelser.

LG – Stigegreb
Tidligere var ”stigegreb på sål” kun en del af standarden for sikkerhedssko beregnet til brandmænd. Denne specifikation er nu blevet inkluderet som en separat testmulighed for alle sikkerhedssko. Dette giver mulighed for at teste alle sikkerhedssko for stigegreb i henhold til den nye standard. Det skal bemærkes, at dette er en af flere valgfrie ekstra tests, der ikke er obligatoriske.

FO - Oliebestandig sål
FO beskriver sålens modstandsdygtighed over for kulbrinter, olier, benzin og lignende stoffer. I den tidligere version af EN-standarden (EN 20345:2016) var dette en obligatorisk egenskab for beskyttelsesniveauerne S1-S5. I fremtiden vil FO være en valgfri egenskab for sko, der er designet til brug i miljøer med kulbrinter, når det er relevant.

WR og WRA - Vandtæthed
Der er blevet tilføjet to nye beskyttelsesniveauer, nemlig S6 og S7, i EN 20345-standarden. Disse nye beskyttelsesklasser stiller krav til vandtæthed (WR). Tidligere, i 2016-versionen af standarden, var der en egenskab kendt som WRU (Water Repellent Upper), som beskrev overdelen af skoen som vandafvisende uden at stille krav til sømme og syninger. Dette resulterede i, at materialet mistede sin vandtæthed, da vand kunne trænge ind i skoen gennem sømme og syninger. Som følge heraf er WRU blevet faset ud i EN 20345:2022, og er blevet erstattet af WPA (Water Penetration and Absorption), som inkluderer både sømme og syninger i vandtæthedskravene.

Herunder ses den nye liste med alle egenskaberne:

Ikonoversigt for Puma og Albatros sikkerhedssko

Føler du, at du har brug for mere information? Besøg vores side for en dybdegående forklaring på teknologierne og ikonerne i Puma og Albatros sikkerhedssko.