STANDARD

EN 61482-2: Elektrisk lysbue

Beskyttelsesbeklædning mod termisk varme ved en elektrisk lysbueulykke

Standarden specificerer beskyttelsesbeklædning, der anvendes ved arbejde med elektricitet i et åbent elektrisk udstyr, eller når det er nødvendigt at åbne et elektrisk system, og der er risiko for en elektrisk lysbue. Beskyttelsesbeklædningen her er altid kategori III i henhold til PPE-direktivet. Metervarernes egenskaber og designet på tøjet er vigtige parametre ved certificering af beklædning til beskyttelse mod elektriske lysbuer.

Tranemo vil i en overgangsperiode have lager af sikkerhedstøj med alle tre typer symboler.

EN 61482-2:2020

ELIM: 8,1 cal/cm²
EBT: 8,7 cal/cm²
APC 1

IEC 61482-2:2018

ELIM: 8,1 cal/cm²
EBT: 8,7 cal/cm²
APC 1

IEC 61482-2:2009

ARC RATING
8,7 cal/cm²
Class 1

Arbejde med elektricitet medfører en risiko for at blive udsat for en elektrisk lysbue. Ved at bære beskyttelsesbeklædning, der er testet og certificeret til at modstå energien fra en eventuel lysbue, beskytter du dig mod denne risiko. Det er meget vigtigt at bære beskyttelsesbeklædning på hele kroppen, for at opnå fuldstændig beskyttelse. For at certificere lysbue sikkerhedsbeklædning i henhold til EN 61482-2 / IEC 61482-2, skal beklædningen gennemgå mindst en af de to forskellige testmetoder: Open Arc IEC 61482-1-1 og Box test EN 61482-1-2.

Open Arc – IEC 61842-1-1

Open Arc-testmetoden anvender en åben lysbue i et mellem spændingsområde (> 1000V), som ”skydes” mod materialet eller en mannequindukke med tøjet på. Elektroder bag metervarer og beskyttelsestøjet registrerer varmen der transporteres igennem tøjet, for at afgøre, hvornår en rigtig person ville have pådraget sig en andengradsforbrænding.

I det første trin, udsættes metervaren for forskellige energiniveauer for at opnå en godkendt lysbue klassificering - Arc Rating. Den reviderede testmetode er nu strengere og mere regelret end den tidligere, hvilket betyder, at tidligere opnåede resultater kan afvige fra nye omgjorte test. Beskyttelsen i tøjet er dog stadig den samme som før, selv om Arc Ratingen indimellem har opnået en lavere værdi ved den omgjorte test. Yderligere et krav, der er føjet til i standarden, er at det testede beklædning ikke må have en efterbrændingstid på mere end 5 sekunder, for at blive godkendt.

I trin to ”skydes” beskyttelsesbeklædningen med samme energiniveau, som fremkom ved metervaretesten. Alle tests resulterer i to forskellige lysbue-klassifikationer baseret på skudresultater og Stoll-kurven, som bruges til at beregne sandsynligheden for, at en person får en brandskade. Jo højere værdi, jo bedre beskyttelse. Det første resultat, ELIM (Incident Energy Limit, cal/cm²), hvor værdien fortæller brugeren, hvor meget energi beskyttelsesbeklædningen modstår uden risiko for en andengradsforbrænding.

Det andet resultat er enten ATPV (Arc Thermal Performance Value, cal/cm²) eller EBT (Energy Break Open Threshold, cal/cm²) hvor værdien fortæller brugeren, hvor meget energi beskyttelsesbeklædningen modstår, med maksimum 50% risiko for at få en andengradsforbrænding. ATPV indikerer det energiniveau, der kræves for at temperaturen i mannequindukkens hud er så høj, at der kan forekomme en andengradsforbrænding, mens EBT fortæller dig, hvilken energi metervaren modstår inden den brister, og en andengradsforbrænding kan opstå på grund af det. Ud over ELIM er det altid kun det laveste resultat, der anvendes som Arc Rating; ATPV eller EBT.

ELIM

Den lysbue energi, som arbejdstøjet beskytter imod, med 0% risiko for en andengradsforbrænding.

ATPV

Den lysbue energi, som arbejdstøjet beskytter imod, med maksimum 50% risiko for en andengradsforbrænding.

Energiniveauet, når varmen fra lysbuen bliver så høj, at det kan forårsage en forbrænding gennem beklædningen.

EBT

EBT-Den lysbue energi, som arbejdstøjet beskytter imod, med maksimum 50% risiko for at metervaren brister og er årsag til en andengradsforbrænding.

Energiniveauet når beklædningen går i stykker og derfor kan forårsage en forbrænding.

Open Arc Test eksempel

Da ELIM indikerer energiværdien med en 0% risiko for en andengradsforbrænding og ATPV/EBT med 50 % risiko, er ELIM-værdien normalt lavere end ATPV/EBT, og den til tider store forskel mellem ELIM og ATPV/EBT understreger vigtigheden af at bære flerlags beklædning i et Tranemo Skinsafe™-system for at være korrekt beskyttet.

Flammehæmmende Tera TX buks - tranemoshop.dk
Flammehæmmende Tera TX dame jakke - tranemoshop.dk
Secra sikkerhedshjelm m/36 cal/cm² lysbuebeskyttelse - tranemoshop.dk

Box Test EN 61482-1-2

Box-testmetoden anvender en begrænset og retningsbestemt lysbue, som skabes ved en kortslutning i et åbent kabinet i et lavspændingsområde (400 V). Testene udføres derefter på metervarer og beskyttelsesbeklædning på samme måde som for Open Arc. Resultatet er angivet i klasserne: APC 1 (tidligere klasse 1) – 168kJ (4kA, 400V), APC 2 (tidligere klasse 2) – 320kJ (7kA, 400V)


I modsætning til den amerikanske standard NFPA 70E har beklædningstestene ikke en flydende skala, men kun to niveauer, hvor sikkerhedstøjet er godkendt eller afvist. Beklædning i et lag flammehæmmende stof kan normalt klare APC 1, herunder tynde skjorte metervarer. For at opnå APC 2, kræves der oftest et system med to eller tre lag stof, eller et foret stykke beklædning. Dette gør det vanskeligere at tilpasse beskyttelsen til risikoen uden at gå på kompromis med komforten. Da APC 1 har et relativt lavt beskyttelsesniveau, anbefaler Tranemo altid en grundlæggende beskyttelse på mindst 8 kalorier/cm².

Box Test eksempel

Risikovurdering af faren for elektriske lysbuer

Dokumenter som NFPA 70E, ISSA Guidelines og DGUV-I 203-077 hjælper med at vurdere risici ud fra et praktisk perspektiv. Faren ved en lysbue omfatter termiske virkninger, støj, trykbølge, skarpe genstande, smeltet metal, optisk stråling med mere. Og det er vigtigt, at risikovurderingen tager hensyn til alle potentielle farer. For at opnå tilstrækkelig beskyttelse er det af stor betydning, at hele kroppen er beskyttet ved hjælp af personlige værnemidler (PPE) som hjelm med visir, høreværn, handsker og sikkerhedssko, sammen med Tranemo´s beskyttelsesbeklædning. Der anvendes to accepterede standarder for risikoanalyse i Europa; den amerikanske NFPA 70E og den tyske DGUV-I 203-077.

Amerikansk standard for elektrisk sikkerhed på arbejdspladsen - NFPA 70E

Den amerikanske standard for elektrisk sikkerhed på arbejdspladsen NFPA 70E er en konsensus standard, om hvordan man beskytter brugeren mod blandt andet risikoerne for en elektrisk lysbue. Standarden er designet til at hjælpe arbejdsgivere og personale med at forstå elektriske farer og rapportere om risikovurdering, valg af PPE-beklædning med risiko for lysbue og sikre elektriske arbejdsmetoder.

Når man vælger beskyttelsesbeklædning og andre personlige værnemidler for at beskytte mod risiko for lysbue, angiver NFPA 70E to metoder; anslået hændelsesenergi eller kategorimetode. Hvilken en, der skal bruges, afhænger af, om den begivenhedsenergi, som medarbejderen kan blive eksponeret for eller ej, er beregnet.

Anslået hændelsesenergi i cal/cm² - NFPA 70E:2018 130.5 ifølge IEEE1584:2018

Beskyttelsens styrke skal være større end risikoens kraft, hvilket betyder, at den certificerede beskyttelse i cal/cm² skal være større end den anslåede hændelsesenergi i cal/cm². Tabellen nedenfor viser, hvilken beskyttelsesbeklædning der skal bæres ved:

Lysbuerisiko på 1,2-12 cal/cm²

Lysbue testet jakke/bukser/overalls med lange ærmer/ben
Lysbue testet hjelm/visir med balaclava eller lysbue hjelm med integreret visir
Lysbue testede handsker, grove læderhandsker eller isolerende handsker med læderoverflade
Beskyttelsesbriller under visir
Høreværn
Lædersko

Lysbuerisiko på >12 cal/cm²

Lysbue testet jakke/bukser/overalls med lange ærmer/ben
Lysbue testet lysbue hjelm med integreret visir som skal beskytte ansigtet (buetest hjelm/visir med elefanthue er ikke godkendt)
Handsker skal være certificerede til lysbue (grove læderhandsker eller isolerende handsker med læderoverflade er ikke godkendt)
Beskyttelsesbriller under visir
Høreværn
Lædersko

Kategorimetode - NFPA 70E:2018 130.7

Kategorimetoden bruges kun, når der ikke beregnes hændelsesenergi. I kategorimetoden sammenligner man sit anlæg med typen af anlæg, der er opført i NFPA 70E 130.7, som specificerer en anbefaling af, hvilken PPE-kategori der skal vælges. Denne metode er mere usikker og kan få brugeren til at bære unødigt tykt og tungt tøj, fordi der egentlig ikke rigtig kræves så meget beskyttelse for det udførte arbejde.

Lysbuebeskyttelsen for beskyttelsesbeklædning
er opdelt i fire PPE-kategorier:

Risiko vurderet i henhold til kategorimetode (cal/cm²)
1,2-4 4-8 8-25 25-40
Minimum Arc-rating krav til lysbue beskyttelsesbeklædningen (cal/cm²)
> 4 > 8 > 25 > 40
Krav til PPE-kategori

PPE 1 / KAT 1 (4-8 cal/cm²)

PPE 2 / KAT 2 (8-25 cal /cm²)

PPE 3 / KAT 3 (25-40 cal /cm²)

PPE 4 / KAT 4 (>40 cal/cm²)

Nedenstående tabel viser, hvilket beskyttelsestøj der skal bæres:

Ved faren for en lysbue, der kræver brug af PPE 1 eller 2

Lysbue testet jakke/bukser/overalls med lange ærmer/ben
Lysbue testet hjelm/visir med balaclava eller lysbue hjelm med integreret visir
Lysbue testede handsker, grove læderhandsker eller isolerende handsker med læderoverflade
Beskyttelsesbriller under visir
Høreværn
Lædersko

Ved faren for en lysbue, der kræver brug af PPE 3 eller 4

Lysbue testet jakke/bukser/overalls med lange ærmer/ben
Lysbue testet lysbue hjelm med integreret visir som skal beskytte ansigtet (buetest hjelm/visir med elefanthue er ikke godkendt)
Handsker skal være certificerede til lysbue (grove læderhandsker eller isolerende handsker med læderoverflade er ikke godkendt)
Beskyttelsesbriller under visir
Høreværn
Lædersko

Tysk standard for risikovurdering i henhold til DGUV-I 203-077 og risikoberegninger i henhold til BGI/GUV-I 5188

Den tyske standard er baseret på en risikovurdering i henhold til DGUV-I 203-077 og risikoberegninger i henhold til BGI/GUV-I 5188. Ifølge standarden testes beskyttelsesbeklædningen med en 61482-1-2 Box test, med en begrænset og retningsbestemt lysbue skabt af en kortslutning i et åbent kabinet. Testen udføres i et lavspændingsområde (400 V).

Tranemo SKINSAFE™

Ved at være iført flere lag af lysbue beskyttende beklædning øges beskyttelsen betydeligt på grund af det faktum, at luftspalter dannes mellem lagene og luft leder elektricitet dårligt. Det er vigtigt at pointere, at den samlede beskyttelsesværdi af et lag på lag system ikke blot kan beregnes, ved at sammentælle energiværdierne fra de enkelte stykker beklædning. For at bestemme energiværdien af et lag på lag system kræves der en lysbuetest i flere lag på en mannequin dukke, der svarer til den måde, hvorpå tøjet ville blive båret i det virkelige liv. Vi kalder vores testede lag på lag system Tranemo Skinsafe™, hvilket giver en større mulighed for at vælge den rigtige beskyttelsesbeklædning baseret på risikovurderingen. Som nævnt i NFPA 70E, den amerikanske pendant til den europæiske ARC-standard, og af erfaring i Tranemo Skinsafe™ test, er flere lag af lysbue beskyttelsesbeklædning en effektiv måde at opnå den lysbue beskyttelse, der kræves på den laveste samlede vægt af et lag på lag system. Anvendelsen af et lag på lag system giver derfor en højere brugerkomfort og en øget sandsynlighed for, at den lysbue-beskyttende beklædning altid anvendes.

ASTM F1959

ASTM F1506 er den amerikanske standard for lysbuefarer. I standarden testes metervarerne med Open Arc-testen ASTM F1959, som svarer til den europæiske testmetode IEC 61482-1-1 for metervarer og beklædningsgenstande. Den væsentligste forskel mellem den amerikanske og den europæiske standard er kravet om at teste forkulningslængden, hvor der fastsættes en maksimal værdi. Testen udføres efter 25 vaske og for at bestå testen skal forkulningslængden være højst 152 mm efter 12 sekunders eksponering. Tranemo har testet Tera TX og Aramid 6.4FC metervarer udviklet til elektrikere. Resultatet giver en nyttig indikation af metervarens flammehæmmende egenskaber i tilfælde af en lysbue ulykke.

Beskyttelsesbeklædning for elektrisk isolering mod elektrisk stød eller tøj beregnet til arbejde, hvor en lysbue anvendes naturligt, som f.eks. ved lysbuesvejsning og plasmabrænder er ikke omfattet af standarden EN 61482-2 / IEC 61482-2.

DS/EN 50110

Arbejde på eller nær ved en idriftsat installation

Der skal være foretaget en vurdering af den elektriske risiko, inden du udfører en arbejdsopgave på en elektrisk installation eller i nærheden af spændingsførende dele. Det skal vurderes, hvordan opgaven tænkes udført og hvilke sikkerhedsforanstaltninger og forholdsregler, der skal træffes, for at opgaven kan udføres sikkert. Dette omfatter også den rigtige påklædning og behovet for personlige værnemidler.

LAD OS HJÆLPE JER

VEJLEDNING I ELEKTISK LYSBUEBESKYTTELSESSYSTEMER

I vores vejledning oplyser vi dig og dine kollegaer omkring nogle af de vigtigste krav og standarder der forbindes med beklædningsløsninger til risikomiljøer med elektrisk lysbue

Flere standarder

EN ISO 11612

Beklædning der beskytter mod kraftig varme og ild

LÆS MERE

EN 61482-2:2020

Beklædning der beskytter mod termisk varme ved en elektrisk lysbueulykke

LÆS MERE

EN 1149-5

Beskyttelsesbeklædning med elektrostatiske egenskaber

LÆS MERE

EN 13034 TYPE PB [6]

Beklædning til beskyttelse mod flydende kemikalier

LÆS MERE

EN ISO 11611

Beskyttelsesbeklædning til brug under svejsning og beslægtede processer

LÆS MERE

EN ISO 14116

Beskyttelsesbeklædning med begrænset flammehæmmende egenskaber

LÆS MERE

EN ISO 20471

Beklædning med høj synlighed

LÆS MERE

EN 342

Beklædning til beskyttelse mod kulde

LÆS MERE

EN 343

Beklædning til beskyttelse mod regn

LÆS MERE

EN 13758-2

Beskyttelse mod UV-stråling

LÆS MERE

RIS-3279-TOM

Britisk jernbanesektor Hi-vis standard

LÆS MERE

EN ISO 15797

Processer for industriel vask og efterbehandling af arbejdstøj

LÆS MERE

Beskyttelseshandsker

Standarder for beskyttelseshandsker

LÆS MERE

Beskyttelseshjelme

Standarder for beskyttelseshjelme

LÆS MERE