SIKKERHED

TØJVALGSPROCESSEN FOR EL- OG ENERGIINDUSTRIEN

Hvordan vælger man tøj der beskytter mod elektrisk lysbue?

Når det kommer til at anskaffe flammehæmmende tøj der kan beskytte mod elektrisk lysbue, for første gang, er der visse faktorer der kan variere afhængigt af virksomhedens behov og procedurer. Her får du nogle retningslinjer der kan hjælpe dig:

Bliv fortrolig med risikoen

Forstå risikoen, en elektrisk lysbue kan generere intens varme, flammer og farlige trykbølger. Det er vigtigt at forstå de potentielle risici og kravene for beskyttelse til de specifikke arbejdssteder. Start med at udføre en grundig risikovurdering af arbejdsmiljøet for at identificere risikoen for eksponeringen af en elektrisk lysbue ulykke, og vurdér ”worst case” omfanget og udfør de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger. 

Krav til beklædningen

Definer specifikke krav og specifikationer for den flammehæmmende beklædning, baseret på risikovurderingen og arbejdsmiljøets krav. Dette kan omfatte krav til metervaresammensætning, design, termisk beskyttelsesevne, pasform, komfort og andre relevante faktorer. Vurder ATPV/EBT og ELIM- værdierne, da de angiver tøjets evne til at beskytte mod termisk energi fra en elektrisk lysbue. Jo højere værdi, desto bedre er tøjets beskyttelsesniveau. Vælg tøj med en passende beskyttelsesværdi baseret på den forventede lysbue energi ved en ulykke på arbejdspladsen.

Valg af leverandør og fabrikat

Vælg en leverandør som har specialiseret sig i at levere lysbue certificerede PPE produkter og lysbue godkendt sikkerhedsbeklædning. Undersøg produktsortiment, ydeevne og kvalitet. Tranemo råder over mere end 15 forskellige flammehæmmende metervarer, lagerfører det bredeste sortiment, og har altid minimum 400.000 stykker flammehæmmede sikkerhedsbeklædning på lager til omgående levering. Anmod om tilbud på de ønskede flammehæmmende beklædningsdele. Ofte vil Tranemo bede om yderligere oplysninger eller besøge arbejdspladsen for at få et bedre indblik i kravene.

Overvej lag-på-lag

Brug af flere lag tøj kan øge beskyttelsesniveauet og komforten. Overvej at indføre flammehæmmende undertøj hvor det er muligt, med flammehæmmende bukser og overtrøje eller jakke oven på, for ekstra beskyttelse. Vælg kombinationer der giver tilstrækkelig bevægelsesfrihed. Det er vigtigt at vælge komfortabelt tøj, da det øger chancerne for, at brugeren også anvender det den dag ulykken sker.

Implementering og træning

Når den flammehæmmende beklædning er anskaffet, skal den implementeres i arbejdsmiljøet. Sørg for at give medarbejderne passende træning i brugen, plejen og vedligeholdelsen af beklædningen for at sikre optimal beskyttelse og overholdelse af sikkerhedsprocedurer. Tranemo kan også være behjælpelig med at sætte tingene i system og udarbejde brugerguides og vejledninger. 

Overvågning og vedligeholdelse

Overvåg og evaluér effektiviteten af den flammehæmmende beklædning og sikkerhedsprocedurerne. Sørg for, at beklædningen altid opfylder de nødvendige standarder og fortsat beskytter mod elektrisk lysbue og eventuelle synligheds standarder. Udfør regelmæssig vedligeholdelse og inspektion af beklædningen for at opretholde dens ydeevne. Kontrollér jævnligt at medarbejderne ikke blander traditionelt arbejdstøj med den indkøbte lysbuegodkendte sikkerhedsbeklædning, og eliminér en eventuel falsk tryghed.

Tøjvalgsprocessen

et typisk forløb

Ulykken indtræffer desværre ofte først

I mange tilfælde starter anskaffelsen af flammehæmmende beskyttelsesbeklædning først efter hændelsen af en elektrisk lysbue ulykke eller en nærved ulykke på eller i nærheden af en installation. Ulykken skyldes ofte at medarbejderen har taget en forkert beslutning eller grundet fejl i systemet.

Konsekvenser af ulykken

Brugen af forkert beklædning kan gøre skaderne værre, derfor er det vigtigt at bære tøj med flammehæmmende egenskaber i alle lag. Det er lige så vigtigt at prioritere handsker og ansigtsbeskyttelse der er certificeret til at beskytte mod elektriske lysbuer. Arbejdstøj uden flammehæmmende egenskaber kan smelte og brænde ind i huden når brugeren udsættes for en elektrisk lysbue, og ved manglende korrekt PPE udstyr risikerer medarbejderen at få svære forbrændinger på hænder og ansigt.  

Rapportering af ulykken

Oftest vil medarbejdere som har været involveret i en lysbueulykke rapportere til deres leder for at forklare om ulykken og samtidig anmode om bedre beskyttelse fremadrettet. Typisk lover lederen at få drøftet sagen med direktionen og få løst problemet, men processen er ofte lang, og trækker ud, hvorfor medarbejderne ofte blot arbejder videre uden korrekt beskyttelse.

DS/EN 50110

Med tiden bliver medarbejderne fra ulykken opmærksomme på standarden DS/EN 50110 som afløser de gamle stærkstrømsregler. Standarden specificerer at der skal være foretaget en vurdering af den elektriske risiko, inden der udføres arbejdsopgaver på en elektrisk installation eller i nærheden af spændingsførende dele. Medarbejderne gør lederen opmærksom på, at hver virksomhed selv er ansvarlig for at foretage en risikovurdering og tilbyde den korrekte beskyttelse til medarbejderne.

Forvirring og spørgsmål opstår

Lederen får igangsæt en risikovurdering, hvor ét af punkterne for beskyttelse af medarbejderne netop er anskaffelse af flammehæmmende og lysbuebeskyttende beklædning og PPE. Men hvordan vælger man det korrekte sikkerhedstøj? Hvem kan hjælpe med at sætte et beklædningssystem op? Hvad koster det mon? Vil medarbejderne bruge tøjet? Og hvem kan forklare om standarder og reglerne? Der opstår ofte mere forvirring end klarhed hos virksomheden.

Afklaring og oplæring

Med en fastlagt risikovurdering booker virksomheden et indledende møde med en af Tranemo’s produktspecialister. På mødet får virksomheden indsigt i standarder, lovkrav og korrekt sammensætning af flammehæmmende lysbuebeklædning. Tranemo har gennem en årrække leveret løsninger til mange større virksomheder i branchen, og kan også her ud fra guide og referere.

Opmåling og brugertest

Med en dybere indsigt i flammehæmmende beskyttelsestøj, vælger virksomheden at få udarbejdet et komplet sortimentsforslag bestående af undertøj, overdele, underdele, PPE-udstyr og tilbehør. I samme ombæring aftales der tid til måltagning af udvalgte medarbejdere til en brugertest. Brugertesten består typisk af 5-10 testbrugere fra virksomheden. I forbindelse med brugertesten får medarbejderne indsigt i vigtigheden af lag-på-lag beskyttelse og kategori-inddelte beklædningssystemer. Brugertesten har blandt andet stor fokus på komfort, for er beklædningen ikke komfortabel vil medarbejderne være tilbøjelige til at iføre sig det traditionelle arbejdsbeklædning i stedet, og vil derved ikke være korrekt beskyttet.

Feedback og opstart

Oftest er feedback’en fra medarbejderne i brugertesten konstruktiv. Medarbejderne er i de fleste tilfælde overraskede over beskyttelsestøjets lethed og komfort, og ved hjælp af en skræddersyet sortimentsguide oplever medarbejderne hvor nemt de enkelte beklædningsdele kan kombineres for at opnå et korrekt beskyttelsesniveau. Herefter godkendes sortimentet og et samarbejde opstartes. 

Alle Tranemo´s produkter forhandles af de fleste førende arbejdstøj og PPE-forhandlere og distributører i Danmark. Ofte leveres alle varer i løbet af få dage direkte fra Tranemo´s store centrallager. Produkterne lagerføres også efter aftale lokalt hos den enkelte forhandler. 

SAFETY ACADEMY

SPECIALISERET UNDERVISNING I FLAMMEHÆMMENDE SIKKERHEDSTØJ OG PPE

Spørger du dig selv, om du og dine kollegaer er tilstrækkeligt informeret om de standarder og krav, der gælder? For at sikre at alle er korrekt beskyttet mod arbejdsrelaterede farer som varme, flammer og elektriske lysbuer, tilbyder vi hos Tranemo skræddersyet undervisning.

få rådgivning til valg af korrekt beklædning mod elektrisk lysbue

Der melder sig mange spørgsmål og der opstår meget forvirring når virksomheder skal anskaffe lysbuebeskyttende flammehæmmende sikkerhedsbeklædning for første gang. Kontakt os hvis du har spørgsmål eller behov for rådgivning – sammen skaber vi den helt rigtige løsning til jer og simplificerer tøjkøbsprocessen fremadrettet.