Risikovurdering

Minedrift

Mineindustrien bliver mere og mere automatiseret og har meget høje sikkerhedsstandarder. Dette medfører også nye risici, da minerne er dybere, maskinerne er større, produktionshastigheden er højere, og der er mere trafik.

En stor del af det arbejde, der udføres i miner og åbne miner, omfatter farlige miljøer under og over jorden. Almindelige risici omfatter støv, gasser, kemikalier, arbejde i højder, begrænset sigtbarhed, køretøjer i bevægelse, brand og risici i forbindelse med sprængning. Hvis risici ikke kan undgås, er det vigtigt at bruge de rigtige personlige værnemidler. Beskyttelsesbeklædning, der er certificeret til EN ISO 20471 forbedrer synligheden, når der arbejdes i nærheden af de store køretøjer, der bruges i mineindustrien. Minearbejde kan også kræve beskyttelsesbeklædning med andre vigtige certificeringer, afhængigt af arbejdets art, såsom EN 1149-5, EN ISO 11612 og EN ISO 11611.

Risikoanalyse

  • Trafikulykker (store køretøjer i åben og underjordisk minedrift)
  • Flamme og varme
  • Eksplosionsrisiko / ATEX-miljø (begrænset)
  • Elektrisk lysbue (begrænset)
  • Svejsegnister (begrænset)

Risikovurdering

Når der arbejdes i et minemiljø, bør beklædningen være certificeret i henhold til EN ISO 20471, for at være synlig for førere af alle store køretøjer i åben eller underjordisk minedrift. Førere af de store køretøjer har blinde vinkler og beklædning med høj synlighed kan være afgørende. I ATEX-miljøer, hvor brugeren håndterer eksplosivstoffer eller befinder sig i miner med forekomsten af metan/ naturgas, anbefaler Tranemo beklædningsgenstande certificeret i henhold til EN 1149-5 i kombination med EN ISO 11612. En beklædningsgenstands antistatiske egenskaber minimerer risikoen for at skabe gnister (en antændingskilde), der kan forårsage en eksplosion. Størstedelen af vores FR beklædningsgenstande er EN 1149-5-certificeret og har antistatiske fibre indvævet i materialet. Hvis en beklædningsgenstand har metaldetaljer, skal de dækkes under brug i henhold til EN designkravene. Tranemo har også et stort udvalg af metalfrie beklædningsgenstande.

I minedrift arbejder de fleste med vedligeholdelse og infrastruktur, og for elektrikere er der risiko for elektrisk lysbue. Med det rigtige valg af beklædning mærket IEC 61482-2 / EN 61482-2 kan virkningen af disse risici minimeres. Tranemo Skinsafe™ system med et ydre lag, der overholder PPE 2 og har en Arc Rating (ATPV eller EBT værdi, ifølge NFPA 70E) over 8 cal/cm² anbefales.

På alt vores beklædning til beskyttelse mod en elektrisk lysbue er Arc rating-værdien angivet på den udvendige FR-etiket, så du nemt kan vælge den rigtige beskyttelse. Fremover vil vi også tilføje ELIM-værdien. I den reviderede standard EN 61482-2 anvendes ELIM som Arc rating-værdi. Som yderligere information vises også ATPV/EBT-værdien, som refererer til risikovurderingsstandarden NFPA 70E. Alle Tranemo´s nye produkter er testet i henhold til EN 61482-2 og markeret med både ELIM- og ATPV værdier. Under en overgangsperiode opdaterer Tranemo alle lagervarer som er certificerede i henhold til EN 61482-2, derfor kan tøjet have begge mærkninger i en periode.

Til kortvarig svejsning skal materialet også opfylde EN ISO 11611 ellers bør standard beskyttelsestøj suppleres med svejse tilbehør.

Standarder anvendt i arbejdstøj til minedrift

Alt Tranemo's beskyttelsesbeklædning er certificeret og overholder PPE-forordningen (EU) 2016/425 og de nyeste europæiske (EN) standarder for beskyttelsestøj, der er omfattet af forordningen.

EN ISO 11612

Beklædning der beskytter mod kraftig varme og ild

LÆS MERE

EN 61482-2:2020

Beklædning der beskytter mod termisk varme ved en elektrisk lysbueulykke

LÆS MERE

EN 1149-5

Beskyttelsesbeklædning med elektrostatiske egenskaber

LÆS MERE

EN ISO 20471

Beklædning med høj synlighed

LÆS MERE

TRANEMO SKINSAFE™

Beskyttelse indefra og ud

Et certificeret flerlags beskyttelsessystem designet til optimal beskyttelse mod elektrisk lysbue og strålevarme. Udforsk, hvordan vores lag-på-lag system giver dig den nødvendige beskyttelse med øget komfort.

Tranemo Safety Academy

Vejledning og undervisning

Er du og dine kollegaer tilstrækkeligt informeret om arbejdstøj til højrisikomiljøer? For at sikre at alle er korrekt beskyttet mod arbejdsrelaterede farer som varme, flammer og elektriske lysbuer, tilbyder vi hos Tranemo skræddersyet undervisning.