STANDARDER

Generelle krav

Den vigtigste årsag til at bære flammehæmmende beklædning er at sikre, at der ikke går ild i beklædningen og/eller at begrænse spredningen af ild, så der bliver tid til at reagere og komme i sikkerhed i tilfælde af en ulykke. Der findes forskellige certificeringer og symboler for forskellige risici, og vi vil gerne sikre, at du vælger den rigtige kombination, som passer til din risikovurdering.

Alt vores PPE-beklædning (PPE = Personal Protective Equipment, dvs. personlige værnemidler) er i overensstemmelse med EU-direktiv 89/686/ EØF og de seneste europæiske standarder (EN) for PPE-beklædning, som er omfattet af direktivet. Alle Tranemo PPE-beklædningsgenstande følger regulativ (EU) 2016/425 og de seneste europæiske standarder for PPE-beklædning omfattet af regulativet. Alle beklædningscertifikater og overensstemmelseserklæringer er tilgængelige på www.tranemo.com. Certifikater i overensstemmelse med det gamle PPE-direktiv gælder indtil udløbsdatoen, og de suppleres med overensstemmelseserklæring i overensstemmelse med PPE-Regulativ. Tranemo vil løbende opdatere de certificerede beklædningsgenstande i overensstemmelse med forordningen.

PPE-regulativ (EU) 2016/425

Alle arbejdsgivere er forpligtet til at udføre en risikovurdering i overensstemmelse med Arbejdstilsynets bestemmelser (AFS 2001:3).

  • Identificerer farer - Identificerer farer og risikofaktorer, der kan forårsage skade.
  • Risikoanalyse og risikovurdering - Analyserer og vurderer risici forbundet med fare.
  • Risikostyring  - Opret passende foranstaltninger for at eliminere risikoen eller justere beskyttelsen, når faren ikke kan elimineres.

Risikovurdering er den overordnede proces til identifikation af fare, risikoanalyse og risikovurdering. PPE (Personligt Beskyttelsesudstyr) bør anvendes, når risiko ikke kan undgås eller elimineres. Inden købet af PPE skal arbejdsgiveren evaluere og analysere risiciene for at afgøre, hvilke funktioner PPE skal have for at beskytte medarbejderen mod risiciene.

PPE-Regulativet indeholder 3 kategorier;

  • Kategori I - lav risiko for personskade (f.eks. regn)
  • Kategori II - risiko for personskade (f.eks. varme/ild, trafik)
  • Kategori III - høj risiko for personskade (f.eks. elektrisk lysbue, varme/ ild, kemikalier)

 

Tranemo kategori III beklædningsgenstande er en del af et kvalitetsstyringssystem (modul D i henhold til PPE-Regulativ) for at sikre, at beklædningsgenstande er sikre at anvende. Alle er mærket med CE og nummer på det bemyndigede organ der har udstedt typegodkendelses certifikatet.