NFPA 70E – Elektrisk lysbue afstandszoner og energispredning

NFPA 70E – Elektrisk lysbue afstandszoner og energispredning

Elektrisk lysbue afstandszoner angiver skadesniveauet som kroppen kan udsættes for, baseret på den fysiske afstand fra en lysbue.

Vejledning i korrekt brug af sikkerhedstøj og PPE Læser NFPA 70E – Elektrisk lysbue afstandszoner og energispredning 4 minutter Næste Målenheden for termisk eksponering – Kalorier pr. cm²

Afstandszoner

Zonerne defineres ud fra anlæggets risikoanalyse og kalkulere lysbuens potentielle kraft samt varigheden. En elektrisk lysbue analyse hjælper dig med at skabe og implementere lysbuegrænser. Disse grænser er de mindst sikre afstande fra strømførende ledere eller kredsløbsdele, der potentielt har en lysbuefejl. Zonerne er udviklet af NFPA og er baseret på forskning gennem årene. Zone-udtrykkene, du vil høre, er lysbuebeskytteseszone, begrænset zone, afgrænset zone, forbudt zone og ækvipotential zone. 

  1. Elektrisk lysbue beskyttelses zone: Dette er den fjerneste afstand fra en lysbue, hvor en person kan forventes at blive udsat for en termisk energi på 1,2 cal/cm² (incident energy). Inden for lysbuebeskyttelses zonen skal personligt beskyttelsesudstyr (PPE) anvendes for at beskytte mod termiske skader.
  2. Begrænset zone: Dette er den anden fjerneste afstand til lysbuen, hvor der stadig er en risiko for lysbueeksponering og elektrisk stød. Inden for begrænset zone er der krav til særlige arbejdsprocedurer, uddannelse og PPE for at sikre sikkerheden for teknikeren.
  3. Afgrænset zone: Dette er den anden nærmeste afstand til lysbuen, hvor der er en høj risiko for lysbueeksponering og elektrisk stød. Inden for afgrænset zone er adgangen begrænset til kvalificerede og veluddannede personer, der skal følge strenge sikkerhedsprocedurer og bære passende PPE.
  4. Forbudt zone: Dette er den nærmeste afstand til lysbuen, med høj risiko for alvorlige skader som følge af lysbueeksponering og elektrisk stød. Adgang til forbudt zone er strengt forbudt for uautoriserede personer.
  5. Ækvipotentiel zone: Dette er zonen for ”direkte” kontakt, hvor yderligere sikkerhedsforanstaltninger træffes for at minimere risikoen for lysbueeksponering og sikre jordforbindelse. Ækvipotentiel zone er normalt defineret som et område omkring det arbejdende udstyr eller den elektriske installation.

Disse fem afstandszoner i NFPA 70E er defineret for at sikre teknikernes sikkerhed og beskyttelse mod lysbueeksponering og andre farer i forbindelse med elektriske installationer. Det er vigtigt at følge standardens retningslinjer og krav for at sikre korrekt risikostyring og sikkerhed på arbejdspladsen.

Vigtigt!
Normalt opstår en elektrisk lysbue som en eksplosion, hvor man bliver påvirket af effekten i en vis afstand. Derfor er der ingen direkte kontakt til selve plasmastrålen.

Energien fra en elektrisk lysbue reduceres med afstanden²

Energiudbredelsen fra en elektrisk lysbue reduceres i forhold til afstanden på grund af fænomenet kaldet ”energispredning” eller ”energidissipation”.

Når en lysbue dannes, er energien koncentreret i lysbuen, men den spredes gradvist med stigende afstand fra lysbuen. Jo længere væk man er fra lysbuen, desto mindre energi modtages.

Når du arbejder, er dine hænder tættest på ulykken, og din krop og dit hjerte er omkring 30 cm væk. 30 cm er den afstand, der bruges i den elektriske lysbuetest, både Box-testen og Open Arc-testen.

Der er flere faktorer, der påvirker energidissipationen og reduktionen af energien med afstanden:

  • Afstand: Afstanden fra lysbuen spiller en afgørende rolle i reduktionen af energien. Jo større afstanden er, jo mere spredes energien, og dermed falder dens intensitet. Det betyder, at jo længere væk man er fra lysbuen, desto mindre energi vil man blive udsat for.
  • Atmosfærisk luft: Atmosfærisk luft fungerer som en isolator og hjælper med at sprede energien fra lysbuen. Luftmolekylerne absorberer og diffunderer energien, hvilket reducerer dens intensitet med afstanden.
  • Tid: Energidissipationen sker over tid, da lysbuen opretholdes. Jo længere tid lysbuen varer, desto mere energi vil blive spredt og reduceret over tid.

Vigtigt!
Alvoren af kvæstelser reduceres med kvadratet af afstanden. Fordobling af afstanden fra eksplosionen er det samme som fire gange mindre energi.

standarder

EN 61482-2: Elektrisk lysbUE

Læs mere om standarden for elektrisk lysbuebeskyttelse, EN 61482-2, som specificerer krav til beskyttelsesbeklædning anvendt under arbejde med åbent elektrisk udstyr. Denne standard er central for at sikre korrekt beskyttelse og overholdelse af sikkerhedsforskrifter i højrisikomiljøer. Besøg vores dedikerede side for at forstå, hvordan EN 61482-2 bidrager til sikkerhedsstandarder og beskyttelse mod termiske farer fra elektriske lysbuer.

Lad os hjælpe jer

Vejledning i elektrisk lysbue beskyttelsessystemer

I vores vejledning oplyser vi dig og dine kollegaer omkring nogle af de vigtigste krav og standarder der forbindes med beklædningsløsninger til risikomiljøer med elektrisk lysbue

Har du brug for hjælp?

Få rådgivning fra en ekspert, der kan vejlede dig i valget af den korrekte beskyttelse til dine risikobehov. Udfyld formularen, så kontakter vi dig.