Vejledning i korrekt brug af sikkerhedstøj og PPE - tranemoshop.dk

Vejledning i korrekt brug af sikkerhedstøj og PPE

Vi hjælper markedet med de bedste råd om, hvordan du beskytter dig mod forskellige risici på arbejdspladsen, såsom varme, flamme, lysbue, smeltet metal, kemikalier og eksplosionsfare.

I en årrække har Tranemo leveret naturligt flammehæmmende arbejdstøj til en række store og små danske virksomheder. Som producent stræber vi efter at gøre arbejdspladsen mere sikker, det gør vi ved at være en af de førende virksomheder inden for udvikling af nye avancerede flammehæmmende løsninger.

Selv med mange love og regler er der mange virksomheder, der ikke er opmærksomme på kravene til flammehæmmende tøj, hvilke muligheder der findes for beskyttelse, og hvordan man klæder sig i enhver situation for den bedst mulige beskyttelse. Dette er grunden til, at vi har udviklet en række forskellige kollektioner af arbejdstøj, der er beregnet til de forskellige brancher, risikosituationer og brugere.

Vi deler med glæde vores ekspertise og erfaring for at nå vores vision - ingen skal blive alvorligt såret i ulykker, hvor det rigtige arbejdstøj kunne have forhindret ulykken eller begrænset dens konsekvenser.

Formålet med delingen af vores ekspertise er at øge bevidstheden om vigtigheden af at klæde sig korrekt for at undgå skader i tilfælde af en ulykke. Vi mener, at man ved at give brugerne indsigt i korrekt brug af flammehæmmende arbejdstøj øger sandsynligheden for, at den rigtige type tøj og beskyttelse bruges i tilfælde af en ulykke.

Hver branche er unik, og hver virksomhed har sit eget unikke risikobillede. Vi i Tranemo leverer derfor tilpasset information og vejledning til virksomheder, forhandlere og interesseorganisationer baseret på de forskellige risikofaktorer. Når vi deler vores ekspertise, er ordningen derfor skræddersyet til specifikke situationer og behov, som virksomheden kan stå over for.

Med vores store viden og faglige baggrund i Tranemo har vi i mange år, stået bag udviklingen og rådgivningen til rigtig mange professionelle virksomheders flammehæmmende arbejdstøj sortimenter.

For at sikre, at hver enkelt medarbejder er iført det korrekte sikkerhedstøj til deres specifikke arbejdsopgaver, har Tranemo skabt "Safety Academy" - et dedikeret uddannelsesprogram, der fokuserer på vigtigheden af korrekt anvendelse af flammehæmmende tøj og personlige værnemidler (PPE). Gennem dette program understreger vi vores forpligtelse til at uddanne og informere om de bedste sikkerhedspraksisser, så hver enkelt virksomhed kan sikre sig, at deres medarbejdere ikke kun er klædt korrekt på, men også har den nødvendige viden til at forstå, hvorfor det er afgørende.

Med "Safety Academy" tager vi et proaktivt skridt mod at opfylde vores vision om, at ingen skal komme alvorligt til skade i ulykker, hvor korrekt sikkerhedstøj kunne have forhindret ulykken eller mindsket dens konsekvenser.

Læs mere om Safety Academy