Sikkerhed

Certificering af arbejdstøj

Alt PPE-beklædning er CE-mærket. CE-mærkningen angiver, at et bemyndiget organ for personlige værnemidler har CE-typeundersøgt beklædningen i henhold til PPE Regulativ (EU)2016/425 om personlige værnemidler.

Den vigtigste årsag til at bære flammehæmmende beklædning er at sikre, at der ikke går ild i beklædningen og/eller at begrænse spredningen af ild, så der bliver tid til at reagere og komme i sikkerhed i tilfælde af en ulykke. Der findes forskellige certificeringer og symboler for forskellige risici, og vi vil gerne sikre, at du vælger den rigtige kombination, som passer til din risikovurdering.

Alt vores PPE-beklædning (PPE = Personal Protective Equipment, dvs. personlige værnemidler) er i overensstemmelse med EU-direktiv 89/686/EØF og de seneste europæiske standarder (EN) for PPE-beklædning, som er omfattet af direktivet. PPE-Regulativet indeholder 3 kategorier. Kategori III inkluderer høj risiko for personskade (f.eks. elektrisk lysbue dannelse IEC 61482-2, smeltet metal EN ISO 11612 D, E). Tranemo kategori III beklædningsgenstande er en del af et kvalitetsstyringssystem (modul D i henhold til PPE-Regulativ) for at sikre, at beklædningsgenstande er sikre at anvende. Alle er mærket med CE og nummer på det bemyndigede organ der har udstedt typegodkendelses certifikatet. Alle standarder har forskellige krav, når der udvikles beskyttelsesbeklædning, dels er metervaren og dets beskyttende egenskaber en meget vigtig komponent, men også designet på beklædningen kontrolleres ved certificeringen. Beklædning med forkert design kan for eksempel være årsag til at smeltet metal fæstner i sømme eller lommer, og udsætter bæreren for unødvendig risici.

Når en beklædningsgenstand bliver godkendt af vores bemyndigede organ modtager Tranemo et certifikat hvor alle standarder og klasser er noterede. Certifikatet suppleres med overensstemmelseserklæringen og offentliggøres her på hjemmesiden. Certifikatet findes gemt under hver produkt men også i en samlet liste. Når certifikatet er modtaget mærkes beklædningen indeni med en CE-etiket således at man kan læse hvilke standarder og klasser tøjet er godkendt til. Her findes også information om eventuelle samcertificeringer, metervarer og vaskeanvisning. Med alle certificerede beklædningsgenstande følger en eller flere brugsvejledninger som bæreren skal læse igennem inden tøjet tages i brug, dette er for at sikre, at beskyttelsesbeklædningen bruges korrekt og at den korrekte beskyttelse opnås på arbejdspladsen. Tranemo viser også standard symbolerne med et emblem på ydersiden af tøjet så brugeren blandt andet, let kan se hvilken Arc-Rating tøjet har.

CE-etiket

CE-etiketten, der findes indeni Tranemos flammehæmmende arbejdstøj, spiller en afgørende rolle i sikkerhedsbeklædningen. Den angiver specifikt de europæiske standarder, som tøjet opfylder, og bekræfter, at det har gennemgået de nødvendige tests og evalueringer for at sikre dets effektivitet og pålidelighed i beskyttende situationer. Denne etiket giver brugerne tillid til, at de bærer tøj, der er officielt certificeret til at beskytte mod specifikke risici i deres arbejdsmiljø.

Standarder og symboler for sikkerhedsbeklædning og arbejdstøj

Alt Tranemo's beskyttelsesbeklædning er certificeret og overholder PPE-forordningen (EU) 2016/425 og de nyeste europæiske (EN) standarder for beskyttelsestøj, der er omfattet af forordningen.